ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-down-and-out-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น down-and-out, *down-and-out*,

-down-and-out- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So look for down-and-out fishermen, look for boat owners, or anyone who used to work in the tourist or beach industries.ดังนั้นให้สังเกตดูชาวประมง เจ้าของเรือ หรือใครก็ตามที่เคยทำงานเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวหรือชายหาดที่หมดตัว
He's targeting down-and-out businessmen struggling in their everyday life.เป้าหมายของเขาคือนักธุรกิจ ที่สิ้นเนื้อประดาตัวซึ่ง ดิ้นรนต่อสู้ในทุกๆวันของชีวิต
How does a down-and-out kid have access to that kind of food?จะเป็นไปได้ยังไง ที่เด็กที่อยู่ในที่แบบนั้น จะกินอาหารประเภทนี้

-down-and-out- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
俳優崩れ[はいゆうくずれ, haiyuukuzure] (n) down-and-out ex-film star
弧城落月[こじょうらくげつ, kojourakugetsu] (n) feeling apprehensive; feeling (looking) lone and helpless; being down-and-out (ruined); helplessness of those in reduced circumstances

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -down-and-out-
Back to top