ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-distraught-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น distraught, *distraught*,

-distraught- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You, uh, committed suicide, distraught at having failed your leader.เพราะเครียดที่ปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด
You know,the other day when you and lincoln had your little spat in the lobby and you¡ª all distraught and jilted-- went across the street to the bar, a cynic might think that was staged.รู้มั้ย วันนี้ที่คุณกับลินคอล์น มีปากเสียงกันในลอบบี้น่ะ แล้วข้ามถนนมาที่บาร์ พวกนักปรัชญาอาจคิดว่ามันเป็นการแสดง
Millions upon millions of distraught masses are gathering in public places, converging in desperate prayer.ฝูงชนที่กระวนกระวายใจนับล้าน ได้ออกมาจับกลุ่มกันทั่วทุกแห่ง รวมตัวกันสวดอย่างสิ้นหวัง
No, I left the room to give a very fragile, very distraught patient time and space to accept what's being asked of her.คุณออกไปจากห้องนี่ ฉันออกไปจากห้อง เพื่อให้เวลา และพื้นที่แก่คนไข้แสนเปราะบาง ว้าวุ่นใจ ได้ยอมรับสิ่งที่เขาถูกขอ
Vengeance of a distraught father.การล้างแค้น จะไม่สาวมาถึงตัวหลวงพ่อ
Sir, please, remember how distraught you were. Even I found it hard...ได้โปรดเถอะ ไม่แปลกที่ตอนนั้นคุณไม่ตรวจสอบ มันยากที่จะทำใจได้ แม้สำหรับผม
Who heard it from a very distraught carol lockwood,ผู้ซึ่งได้รับแจ้งจาก แครอล ล็อควูดผู้ว้าวุ่นใจ
After everything that happened, she was still too distraught over Blackwell to go to the funeral.หลังจากเกิดเรื่องนั้นขึ้น เธอยังคงว้าวุ่นใจมาก จนงานพิธีฝังแบล็คเวลผ่านพ้นไป
He was distraught when he found out that you've taken all our research.เขาคลุ้มคลั่งตอนที่รู้ว่า คุณเอางานค้นคว้าของเราไปหมด
Um, my friend is kind of a... distraught ex-girlfriend.อืม เพือนฉันเป็นแบบว่า... อดีตแฟนสาวจอมรังควาญ
Sean Taylor did look pretty distraught before storming out of the gym.ชอน เทย์เลอร์ดู ค่อนข้างกระวนกระวาย ก่อนที่เขาจะหุนหันออกไป จากยิม
We believe we're looking for a white male in his 30s or 40s who's targeting emotionally distraught men.เราเชื่อว่าเรากำลังมองหา ชายผิวขาว อายุ30-40ปี เขาเลือกเหยื่อที่กำลังเศร้าใจอย่างมาก

-distraught- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丧魂失魄[sàng hún shī pò, ㄙㄤˋ ㄏㄨㄣˊ ㄕ ㄆㄛˋ, 丧魂失魄 / 喪魂失魄] lit. lost soul, vanished spirit (成语 saw); distraught (at a loss); heart-broken

-distraught- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จิตว้าวุ่น[adj.] (jit wāwun) EN: distraught FR:
กระวายกระวน[adj.] (krawāikrawo) EN: agitated ; frantic ; anxious ; distraught ; uneasy ; restless ; impatient ; perturbed ; worried ; nervous FR: impatient ; nerveux ; agité ; anxieux
กระวนกระวาย[adj.] (krawonkrawā) EN: agitated ; frantic ; anxious ; distraught ; uneasy ; restless ; impatient ; perturbed ; worried ; nervous FR: impatient ; nerveux ; agité ; anxieux
กระวนกระวายใจ[adj.] (krawonkrawā) EN: agitated ; frantic ; anxious ; distraught ; uneasy ; restless ; impatient ; perturbed ; worried FR: impatient ; nerveux ; agité ; anxieux
พะว้าพะวัง[adj.] (phawāphawan) EN: worried ; anxious ; distraught ; overwrought FR:
สับสน[adj.] (sapson) EN: confused ; distraught ; upset ; bemused ; complicated FR: embrouillé ; confus ; compliqué
ว้าวุ่นใจ[adj.] (wāwun jai) EN: distraught ; upset FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -distraught-
Back to top