ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-crummy-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น crummy, *crummy*,

-crummy- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Picture Marla Singer throw herself around her crummy apartment.เออ, ฉันก็ไม่อยากจะเชื่อเรื่องเมื่อคืนเหมือนกัน
This is a crummy neighborhoodบ้านช่องแถวนี้น่ากลัว
You at your crummy little self...เธอกับตัวเล็กๆ ที่ไม่มีค่านั่น...
Now, if we're telling robots that no matter what they're made of, they're "fine" how can we expect them to feel crummy enough about themselves to buy our upgrades and make themselves look better?ถ้าเราบอกทุกคนว่า ไม่ว่าคุณจะทำจากอะไร คุณก็ดูดีทั้งนั้น แล้วจะหวังให้พวกเขาจะรู้สึกว่า ตัวเองดูแย่พอที่จะ ซื้อสินค้าอัพเกรดเพื่อให้ตัวเองดูดีขึ้นจริงๆ ได้ยังไงกัน
Crummy pay for crummy hours.29,030 นั้นยังไม่ใช่คำตอบ ฉันถามว่า งานอะไร
Listen,honey.I've been a really crummy wife lately.ฟังนะที่รัก พักนี้ฉันเป็นเมียที่อ้วนฉุ
Don't worry, we got TV and crummy food at our house too.ไม่ต้องห่วง เรามีทีวี อาหารถูกๆที่บ้านเหมือนกัน
What's the harm in going out on one crummy little date?ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลย แค่เดทเล็กๆไม่สำคัญอะไรหรอก
My brothers worked their entire lives to put a crummy roof over their heads.พี่ผมทำงานมาทั้งชีวิต เพื่อให้มีที่ ซุกหัวนอน
All this for a crummy doctor's appointment?แห่กันมาเพราะหมอนัดเนี่ยนะ
You know what else is really a crummy way to go?นายรู้ไหม วิธีไหนอีกที่แย่จริงๆ
Yes, it's crummy that Jeff is leaving early, but we're all graduating eventually.จริงอยู่ว่ามันอาจดูไม่ดีที่เจฟเรียนจบก่อน แต่ท้ายที่สุดเราทุกคนก็ต้องเรียนจบ

-crummy- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห่วย[adj.] (hūay) EN: lousy ; junky ; crummy ; crappy (vulg.) FR:
ห่วย ๆ = ห่วยๆ[adj.] (hūay-hūay) EN: lousy ; junky ; crummy ; crappy (vulg.) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -crummy-
Back to top