ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-corroborate-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น corroborate, *corroborate*,

-corroborate- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Though this agent can corroborate Agent Mulder's account of two unidentified flying objects in the northern sky over Ellens Air Base, their exact nature or design could not be determined.แม้ว่า เจ้าหน้าที่คนนี้จะสามารถยืนยัน เรื่องราวของ Agent Mulder ได้... ..ว่าพบ วัตถุบินลึกลับ สองชิ้น อยู่บนท้องฟ้า ทางเหนือของฐานทัพอากาศ Ellens... ....
You corroborate the police version of events.ที่คุณต้องทำคือไปยืนยันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพิเศษ
Do you see anything here, anything at all besides the missing trapezoid bugs... to corroborate her story?นายเห็นอะไรที่นี่ อย่างอื่นนอกเหนือไปจากนี้ แมลงที่หายไปจากสี่เหลี่ยมคางหมู... เพื่อยืนยันสิ่งที่เธอบอกไม่ใช่เหรอ
Pate is gonna corroborate landman's alibi. You don't think landman's the shooter?สำนักงานของเรามีทั้งหมด 3 ชั้น พวกเรามีกัน 150 คน
And we have a couple of witnesses who corroborate the story.และเรามีพยาน 2 - 3 คน ที่ยืนยันเรื่องนี้ได้
He'll corroborate everything you've said about this conspiracy.เค้าจะให้ความร่วมมือทุกอย่าง คุณได้พูดเรื่องการสมรู้ร่วมคิดนี้ไปแล้ว
Is there someone else who can corroborate this story?ไอวาน ถ้าคุณไม่ได้ฆ่าเนธาน แล้วใครทำ?
And before you ask, no, no one can corroborate that.Yeah. And as you so astutely
But we can corroborate his story with Mr. McGuinn.แต่คุณแมคกวินน์ทำให้เราแน่ใจเรื่องนี้ได้
I need you to corroborate how you used gps coordinates to make your stock trades. I need you to testify.ของขวัญที่คุณให้มานี่ไม่ใช่สำหรับผมคนเดียวนะ
WELL, HAVE THE POLICE ISSUED A STATEMENT TO CORROBORATE THAT?แล้วแจ้งประเด็นเหล่านี้ ให้ทางตำรวจดำเนินการหรือยัง?
They can all corroborate each others' stories, which gives them an alibi...พวกเขาทั้งหมดยืนยัน เรื่องของแต่ละคน

-corroborate- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สนับสนุน[v. exp.] (sanapsanun) EN: support ; sponsor ; back ; be in favour of ; be pro ; give support ; patronize ; encourage ; help ; aid ; further ; stick by ; stand up for ; corroborate ; foster ; side with FR: supporter ; soutenir ; encourager ; aider ; parrainer ; sponsoriser ; être en faveur de ; apporter son soutien ; défendre la cause de ; patronner ; porter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -corroborate-
Back to top