ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-convenience-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น convenience, *convenience*,

-convenience- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then again, why even rob a convenience store?ปล้นร้านโชว์ห่วยจะได้เงินเท่าไหร่กัน
You'd rather die here, on your knees, in the back of a convenience store?(บรรยาย) ต้องยอมเค้าเลย มาเหอะ
Go inside a convenience store and grab a beer.เดินเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อ คว้ากระป๋องเบียร์
Well, let's stop by the convenience store, okay?งั้น เราไปที่ร้านสะดวกซื้อ ตกลงมั้ย?
I want to go to a convenience store and eat ice cream together.ฉันอยากจะไปร้านสะดวกซื้อ\ และอยากจะไปกินไอติมด้วยกัน
Like the feeling of peace at the convenience store in the middle of the night...เหมือนความสงบ\ ที่ร้านสะดวกซื้อ ในตอนกลางดึก...
I wonder he does not marry and secure a lasting convenience of that kind.ฉันสงสัยจัง ว่าทำไมเขาถึงไม่แต่งงาน จะได้มีคนทำตามความต้องการอย่างยั่งยืน
What really happened in the convenience store?เกิดอะไรขึ้นกันแน่ ที่ร้านนั่น
I try to convenience myself, you giving up is what scares me the most.ฉันปฎิเสธตัวเอง ฉันกลัวว่าเธอ จะเปลี่ยนไปเพราะคนอื่นๆ
The call was made from a convenience store in Lyndhurst Avenue.โทรศัพท์มาจากห้องคอนเวเนี่ยน ใน Lyndhurst Avenue
Your husband was spotted at a convenience store not far from here about an hour ago.พ่อผมไม่ได้ทำอะไรผิด / ไมก้า
In a convenience store? Maybe someone didn't approve of his choice of slushee flavors and... And sicced his dog on the poor bastard.ในร้านสะดวกซื้อเนี๊ยะนะ บางทีใครบางคนอาจไม่ชอบขนมรสนั้น

-convenience- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンビニ(P);コンベニ(ik)[, konbini (P); konbeni (ik)] (n) (abbr) convenience store; (P)
コンビニエンスストア[, konbiniensusutoa] (n) convenience store
コンビニエンスフーズ[, konbiniensufu-zu] (n) convenience foods
コンビニエンスフード[, konbiniensufu-do] (n) convenience food
コンビニスト[, konbinisuto] (n) (sl) someone who frequents convenience stores (wasei
ビニる;びにる[, bini ru ; biniru] (v5r) (sl) to go to a convenience store
便を図る[べんをはかる, benwohakaru] (exp,v5r) (See 便宜を図る) to provide facilities; to administer to the convenience of
便宜を図る[べんぎをはかる, bengiwohakaru] (exp,v5r) to suit the convenience of; to accommodate
勝手[かって, katte] (adj-na,n) (1) one's own convenience; one's way; (2) convenience or ease of use; knowledge of how to use; (3) circumstances; situation (e.g. financial); environment; (4) kitchen; (5) arbitrary; (n-pref) (6) unauthorised (e.g. phone app, WWW site); unofficial; (P)
勝手気まま(P);勝手気儘[かってきまま, kattekimama] (n,adj-na) self-willed; (doing or saying things) to suit one's own convenience; oblivious to the convenience of others; (P)
収納代行サービス[しゅうのうだいこうサービス, shuunoudaikou sa-bisu] (n) receiving agent services; over the counter payment accepted through convenience stores
得手勝手[えてかって, etekatte] (adj-na,n) self-willed; (doing or saying things) to suit one's own convenience
政略結婚[せいりゃくけっこん, seiryakukekkon] (n) political marriage of convenience
気儘勝手[きままかって, kimamakatte] (n,adj-na) self-willed; (doing or saying things) to suit one's own convenience
Japanese-English: COMDICT Dictionary
簡易[かんい, kan'i] convenience

-convenience- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารกึ่งสำเร็จรูป [n. exp.] (āhān keung ) EN: convenience food FR:
อาหารสะดวกซื้อ[n. exp.] (āhān sadūak) EN: convenience food FR:
การเลือกตัวอย่างแบบสะดวก[n. exp.] (kān leūak t) EN: convenience sampling ; accidental sampling FR:
การเลือกตัวอย่างแบบสะดวกสบาย[n. exp.] (kān leūak t) EN: convenience sampling ; accidental sampling FR:
การสุ่มแบบบังเอิญ[n. exp.] (kān sum baē) EN: convenience sampling ; accidental sampling FR:
ความง่ายดาย[n.] (khwām ngāid) EN: convenience FR:
ความสะดวก[n.] (khwām sadūa) EN: convenience ; facility ; accommodation FR: commodité [f] ; convenance [f] ; facilité [f]
ลฆุภาพ[n.] (lakhuphāp) EN: convenience FR:
มินิสโตร์[n.] (minisatō) EN: convenience store ; mini-market ; mini-mart FR:
ผัวเช่า[n. exp.] (phūa chao) EN: hired husband ; husband of convenience FR:
ร้านขายของชำ[n. exp.] (rān khāi kh) EN: grocery shop ; grocery store ; grocery ; grocery store (Am.) ; convenience store FR:
ร้านมินิมาร์ท[n. exp.] (rān minimāt) EN: convenience store ; superette FR: épicerie [f]
ร้านสะดวกซื้อ[n. exp.] (rān sadūak ) EN: convenience store ; superette FR: supérette [f]
สินค้าสะดวกซื้อ[n. exp.] (sinkhā sadū) EN: convenience goods FR:
วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ[n. exp.] (withīkān su) EN: accidental sampling ; convenience sampling ; opportunity sampling FR:

-convenience- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Billigflagge {f}flag of convenience
Bedienerfreundlichkeit {f}operator convenience

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -convenience-
Back to top