ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-confuse-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น confuse, *confuse*,

-confuse- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't confuse that with robbing, which means the removal of the barrow's contents....อย่าสับสนมันกับโจร, ในกรณีนี้หมายถึง การแยกส่วนประกอบของเดอะ แบร์โร
But I think if we sleep together tonight, we'd only confuse things.แต่ผมคิดว่า ถ้าเรานอนด้วยกันคืนนี้ มันน่าจะทำให้อะไร ๆ ดีขึ้นนะ.
It's designed to confuse or confound you.มันถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณสับสน หรือเล่นงานคุณ
These dolls and toys confuse me so Confound it all, I love it thoughตุ๊กตากำบของเล่นพวกนี้ทำให้ฉันสับสน สับสนไปหมด แม้ว่าฉันจะหลงรักมัน
Why would anyone possibly confuse you with me?และที่สำคัญที่สุด ฉันเป็นอิสระ
She'll try to deceive us, confuse us.หล่อนจะพยายามหลอกเรา ให้เราสับสน
Yun, please don't confuse meยุน อย่าทำให้ผมสับสนอีกเลย
Don't try to confuse Jin Hunอย่าทำให้จินฮุนสับสน
I did not confuse himฉันไม่ได้ทำให้เค้าสับสน
Because you confuse Saving her life With doing the right thing.เพราะคุณสับสนระหว่างช่วยชีวิตเธอ /N กับทำสิ่งที่ถูก
Well, your father's already started to forget names and confuse things.พ่อแกก็เริ่มจะลืมโน่นลืมนี่.. งกๆเงิ่นๆ
He's trying to confuse us by using the stolen cash to establish decoys.เขาพยายามที่จะทำให้เราสับสนโดยการใช้เงินที่ขโมยมาทำให้เกิดเป้าหลอก

-confuse- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一緒にする[いっしょにする, isshonisuru] (exp,vs-i) (1) to unite; to join; to do together; (2) to confuse with
煙に巻く;烟に巻く[けむにまく;けむりにまく(ik), kemunimaku ; kemurinimaku (ik)] (exp,v5k) to confuse someone; to befuddle someone; to create a smokescreen

-confuse- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
งง[v.] (ngong) EN: get confused ; be confused ; be perplexed ; be puzzed ; be baffled ; get into a muddle ; be mystified ; be bewildered ; confuse ; blur ; obscure ; perplex ; bewilder ; not understand FR: être perplexe ; être déconcerté ; être stupéfait
ปั่นหัว[v. exp.] (pan hūa) EN: agitate ; instigate ; incite ; rouse ; confuse s.o. into taking an unwanted action FR: monter la tête
ปะปน[v.] (papon) EN: confuse ; confound with FR: confondre
ปัวเปีย[v.] (pūapīa) EN: confuse FR:
สับสน[v.] (sapson) EN: jumble ; muddle ; confuse ; be confused ; be mixed up FR: confondre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -confuse-
Back to top