ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-coconut-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น coconut, *coconut*,

-coconut- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระจ่า (n.) ladle made of coconut shell Syn. จวัก, จ่า
กล้วยบวชชี (n.) banana in coconut milk Syn. ขนมกล้วยบวชชี
กะลา (n.) half of coconut shell
ขนมกล้วยบวชชี (n.) banana in coconut milk
ขนมจาก (n.) Thai sweetmeat made of flour, coconut and sugar
ขนมตะโก้ (n.) Thai pudding with coconut topping
ขนมทองม้วน (n.) Thai sweetmeat made of flour, coconut milk and egg
ขนมปลากริมไข่เต่า (n.) name of a Thai sweetmeat made of vermicelli, coconut milk and sugar Syn. ปรากริมไข่เต่า
ขนมลอดช่อง (n.) rice noodles made of rice eaten with coconut cream See also: sweetmeat similar in shape to noodles eaten with sweetened coconut milk Syn. ลองช่องน้ำกะทิ
ข้าวมัน (n.) rice cooked with coconut milk See also: oily rice
ข้าวหลามตัด (n.) glutinous rice with coconut milk
ครองแครง (n.) small season cake made of flour boiled in coconut milk
จั่น (n.) blossom or spadix of the coconut or betel palm
จาวมะพร้าว (n.) embryo bud of a coconut tree
ซาหริ่ม (n.) sweet-noodles in coconut milk syrup Syn. ซ่าหริ่ม
ต้มข่า (n.) spicy chicken-curry in coconut milk
ต้มเปอะ (n.) curries with bamboo shoot, preserved fish, without coconut milk
ตวัก (n.) ladle made of coconut shell Syn. กระจ่า, จวัก, จ่า
ปรากริมไข่เต่า (n.) name of a Thai sweetmeat made of vermicelli, coconut milk and sugar Syn. ขนมปลากริมไข่เต่า
ปลากริม (n.) name of a Thai sweetmeat made of vermicelli, coconut milk and sugar Syn. ปรากริมไข่เต่า, ขนมปลากริมไข่เต่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I do miss Isabella's coconut shrimp.ฉันคิดถึงต้มข่ากุ้งของเธอนี่หว่า
Soak the French bread in the coconut milk.แช่ขนมปังฝรั่งเศสค้างคืนในน้ำกะทิ
Apple crumb cake with raisin cinnamon icing and coconut sprinkles?เค้กแอ็ปเปิ้ลโรยลูกเกตอบเชย... และเกร็ดมะพร้าวน่ะหรอ?
I am eating the Wonka bar and I taste something that is not chocolate or coconut or walnut or peanut butter or nougat or butter brittle or caramel or sprinkles.ผมกำลังกิน ช็อกโกแลต แต่ก็ได้รสที่ไม่ใช่ช็อกโกแลต หรือ มะพร้าว
No problem mikey, who breaks coconut in hollywood.ไม่มีปัญหา ไมค์กี้, ในฮอลีวูดใครเขาทุบมะพร้าวกัน
But here we break coconut before every kind of work.แต่ที่นี่ พวกเราทุบมะพร้าว ก่อนที่ทุกคนจะทำงาน
Don't go inside... wow mommy nice acting, here's iron coconut for you.อย่าเข้าไปข้างใน... ว๊าว! แม่แสดงได้เยี่ยมมาก, นี่ลูกมะพร้าวเหล็กของแม่
Hey lets get the coconut filler guy over here and how about the guy sweeping the sand?เฮ้ เก็บต้นมะพร้าวไว้ที่นี่ แล้วเกี่ยวกับคนที่กรนบนผืนทรายล่ะ
She winters down here at coconut grove.เธอจะมาพักหน้าหนาวที่นี่ ที่โคโคนัท โกรพ
And that little plastic coconut bowl scratched her forehead.และชามพลาสติกรูปมะพร้าว ก็ยังโขกหน้าผากเธออีก
Of a robbery in coconut grove last night.คดีจี้ปล้น ที่สวนมะพร้าว เมื่อคืนนี้
Grabbing the gay guy's coconut boob-- real cool, Dad.ตะปบหน้าอกกะลา ของเกย์หนุ่ม---เจ๋งจังเลยพ่อ

-coconut- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yē, ㄧㄝ, 椰] coconut palm; Taiwan pr. ye2
椰奶[yē nǎi, ㄧㄝ ㄋㄞˇ, 椰奶] coconut milk
椰子汁[yē zi zhī, ㄧㄝ ㄗ˙ ㄓ, 椰子汁] coconut milk

-coconut- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ココナッツ;ココナツ;ココナット;コウコナット[, kokonattsu ; kokonatsu ; kokonatto ; koukonatto] (n) coconut
ココナッツオイル[, kokonattsuoiru] (n) coconut oil
ココナッツミルク[, kokonattsumiruku] (n) coconut milk
ココ椰子[ココやし, koko yashi] (n) coconut palm
ナタデココ[, natadekoko] (n) coconut milk (spa
ヤシ殻;椰子殻[ヤシかく(ヤシ殻);やしかく(椰子殻), yashi kaku ( yashi kara ); yashikaku ( yashi kara )] (n) coconut shell
椰子の実[やしのみ, yashinomi] (n) coconut
椰子油[やしゆ, yashiyu] (n) coconut oil
椰子蟹[やしがに;ヤシガニ, yashigani ; yashigani] (n) (uk) coconut crab (Birgus latro)

-coconut- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้าบิ่นมะพร้าวอ่อน[n. exp.] (bābin maphr) EN: chewy baked sweet young coconut FR:
บัวลอย[n.] (būaløi) EN: bualoi ; rice flour balls ; Thai sweet rice dumplings (in coconut cream syrup) FR: bualoi [m]
บัวลอยฟักทอง[n. exp.] (būaløi fakt) EN: pumpkin balls in coconut syrup FR:
บัวลอยมะพร้าวอ่อน[n. exp.] (būaløi maph) EN: dumplings in coconut cream FR:
บัวลอยเผือก[n. exp.] (būaløi pheū) EN: steamed taro and flour with coconut milk FR:
เดินกะลา[v. exp.] (doēn kalā) EN: “dern kala” (walking on coconut shell sandals) FR:
ดงมะพร้าว[n. exp.] (dong maphrā) EN: coconut grove FR: cocoteraie [f]
ด้วงมะพร้าว[n. exp.] (dūang maphr) EN: Rhinoceros Beetle ; Coconut rhinoceros beetle ; Asiatic rhinoceros beetle ; black beetle, coconut black beetle ; coconut palm rhinoceros beetle ; coconut rhinoceros beetle ; date palm beetle ; dung beetle FR: scarabée rhinocéros [m] ; Rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée du cocotier [m] ; oryctes du cocotier [m] ; Bébête coco [f] (rég. - La Réun.]
ด้วงแรดมะพร้าว[n. exp.] (dūang raēt ) EN: Coconut rhinoceros beetle ; Indian rhinoceros beetle ; Asian rhinoceros beetle FR:
ฟักทองแกงบวด[n. exp.] (fakthøng ka) EN: pumpkin in coconut milk FR:
หางกะทิ[X] (hāng kathi) EN: thin coconut cream (from the second or third pressing) FR: crème de lait de coco [f] ; suprême de lait de coco [m]
ห่อหมก[n.] (hømok) EN: steamed curry ; steamed fish curry in banana leaves ; steamed fish in banana leaf ; seafood steamed in banana leaves ; spicy steamed fish with coconut FR:
หัวกะทิ[n. exp.] (hūakathi) EN: pure coconut cream ; concentrated cream of coconut ; undiluted coconut milk ; coconut cream FR: crème de lait de coco [f]
จาก[n.] (jāk) EN: coconut sweet rice flour ; kanom jak FR:
จั่น[n.] (jan) EN: flower cluster ; blossom of the coconut or betel palm ; spadix of the coconut or betel palm FR:
จั่นมะพร้าว[n. exp.] (jan maphrāo) EN: coconut palm flower cluster FR:
จาวมะพร้าว[n.] (jāomaphrāo) EN: coconut heart ; embryo bud of a coconut tree FR: endocarpe de la noix de coco [m]
จรวัก[n.] (jarawak) EN: coconut shell ladle FR:
จุมพฏ[n.] (jumphot) EN: pot holder (made of coconut rind) FR:
แกงบวด[n.] (kaēngbūat) EN: boiled coconut cream dessert FR:
แกงบวดฟักทอง[n. exp.] (kaēngbūat f) EN: pumpkin in coconut milk FR:
แกงบวดเผือก[n. exp.] (kaēngbūat p) EN: taro in coconut milk FR:
แกงเขียวหวาน[n. exp.] (kaēng khīow) EN: green curry ; spicy, coconut cream-based curry ; kheowan curry FR: curry vert [m]
ไก่ย่างกะทิสด[n. exp.] (kai yāng ka) EN: grilled chicken with coconut milk FR:
กากมะพร้าว[n. exp.] (kāk maphrāo) EN: coconut residue ; coconut press cake FR:
กะลา[n. exp.] (kalā) EN: coconut shell ; half of coconut shell FR: coquille de noix de coco [f] ; écuelle de noix de coco [f]
กะลามะพร้าว[n. exp.] (kalā maphrā) EN: coconut shell FR:
กะโหลก[n.] (kalōk) EN: coconut shell FR:
ก้านมะพร้าว[n.] (kānmaphrāo) EN: midrib of coconut ; midrib of a leaflet (of a coconut palm pinnate leaf) ; spine of a coconut palm leaflet FR:
กาบเขียง[n.] (kāpkhīeng) EN: green husk of coconut FR:
กาบมะพร้าว[n. exp.] (kāp maphrāo) EN: coconut husk FR:
กะทิ[n.] (kathi) EN: cocomilk ; coconut cream ; coconut milk FR: lait de coco [m] ; crème de coco [f]
คั้นกะทิ[v. exp.] (khan kathi) EN: press coconut meat ; press cream out of the coconut meat FR: extraire le lait de coco
ขนมบ้าบิ่น[n. exp.] (khanom bābi) EN: coconut cake FR:
ขนมบัวลอย[n. exp.] (khanom būal) EN: dumplings in coconut cream ; khanom bua loi FR:
ขนมชั้น [n. exp.] (khanom chan) EN: layer cake ; Thai layer cake ; steamed coconut layer rice cake ; layered rice flour dessert FR: gâteau monté [m]
ขนมจาก[n. exp.] (khanom jāk) EN: [Thai sweetmeat made of flour, coconut and sugar] FR:
ขนมจีนซาวน้ำ[xp] (khanomjīn s) EN: vermicelli with powdered shrimps and pineapple slices ; vermicelli with coconut cream FR:
ขนมไข่ปลา[n. exp.] (khanom khai) EN: rice flour mixed with toddy palm and shredded coconut FR:
ขนมโคกะทิ[n. exp.] (khanomkhō k) EN: traditional coconut dumplings in sweet coconut milk FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -coconut-
Back to top