ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-cheese-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cheese, *cheese*,

-cheese- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Anyone so much as breathes, I'll cheese him!ทุกคนให้มากที่สุดเท่าหายใจ ฉันจะชีสเขา!
#And the streets are paved with cheese #และตามท้องถนน ก็ปูด้วยเนยแข็ง
I like Swiss cheese ice cream.ฉันชอบกิน ไอติมเนยแข็งสวิส
I want a large thick crust with double cheese ham, pepperoni.ฉันต้องการเปลือกหนาขนาดใหญ่ที่มีชีสคู่ ... ... แฮม, เป็ปเปอร์
She's fine. She's a little... It's this cheese steak.เธอไม่เป็นไร เธอแค่ มันเป็นชีสสเต็กน่ะ
I'm supposed to be meeting a delivery for Cristo Lemonade, but I dropped my ham and cheese and mustard all over the order.ผมต้องไปพบกับ คนส่งน้ำมะนาว คริสโท้ แต่ผมทำชีสกับมัสตาท หกเละใบสั่งของหมดเลย.
You know what they call... a Quarter-Pounder with Cheese in Paris?ไตรมาสที่ตำกับชีสในปารีส?
You know what they call a Quarter-Pounder with Cheese in France?คุณรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาเรียกไตรมาสที่ตำกับชีสในประเทศฝรั่งเศส?
Hey. What's Bianca doing here with that cheese dick?เฮ้ย บิอังก้ามาทำอะไรกะไอ้แคระนั่น
I need that Super Smiley with cheese ASAP!ขอซูปเปอร์สไมล์ลีย์กับชีส
Would you like to try our new beef and cheese pot pie on a stick?ลองสินค้าใหม่ชีสพอทพายประกบเนื้อวัวมั้ยครับ
There's some cheese here. No, that won't do.เนยแข็งมีนี่ ไม่ดีแน่เสี่ยงไปนิด

-cheese- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
起士[qǐ shì, ㄑㄧˇ ㄕˋ, 起士] cheese (loan word used in Taiwan)

-cheese- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アジアーゴ・チーズ[, ajia-go . chi-zu] (n) Asiago cheese
エアダムチーズ[, eadamuchi-zu] (n) Edam cheese
エダムチーズ[, edamuchi-zu] (n) Edam cheese
エメンタール[, ementa-ru] (n) Emmental; Emmenthal; Emmenthaler; Emmentaler; Emmenthaler cheese
クリームチーズ[, kuri-muchi-zu] (n) cream cheese
グリルドチーズサンドイッチ;グリルドチーズサンド[, gurirudochi-zusandoicchi ; gurirudochi-zusando] (n) grilled cheese sandwich; grilled cheese
ゴーダチーズ[, go-dachi-zu] (n) Gouda cheese
コテージチーズ;カッテージチーズ;カテージチーズ;コッテージチーズ[, kote-jichi-zu ; katte-jichi-zu ; kate-jichi-zu ; kotte-jichi-zu] (n) cottage cheese
チーズフォンデュー[, chi-zufondeyu-] (n) cheese fondue
チェダーチーズ[, chieda-chi-zu] (n) cheddar cheese
パルメザンチーズ[, parumezanchi-zu] (n) Parmesan cheese
ブリックチーズ[, burikkuchi-zu] (n) brick cheese

-cheese- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชีสทาร์ต[n. exp.] (chīs thāt) EN: cheese tart FR:
ชีส[n.] (chīt = chīs) EN: cheese FR: fromage [m]
ชีสที่มีกลิ่นแรง[n. exp.] (chīt thī mī) EN: strong cheese FR: fromage fort [m]
เจ้านาย[n.] (jaonāi) EN: boss ; employer ; big cheese FR: chef d'entreprise [m, f] ; patron [m] ; patronne [f] ; boss [m] (fam.) ; grosse légume [f]
ครีมชีส[n. exp.] (khrīm chīt ) EN: cream cheese FR:
มะเขือเทศไส้ชีส[n. exp.] (makheūathēt) EN: cheese stuffed tomatoes FR:
มีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก[xp] (mī khwām ta) EN: be chalk and cheese FR:
นวนิต[n.] (nawanit) EN: condensed cheese ; ghee FR:
เนยแข็ง[n. exp.] (noēi khaeng) EN: cheese FR: fromage [m]
เนยแข็งกรูว์แยร์[n. exp.] (noēi khaeng) EN: Swiss cheese FR: gruyère [m]
เนยข้น[n. exp.] (noēi khon) EN: condensed cheese FR:
นพนิต[n.] (nopphanit) EN: condensed cheese ; ghee FR:
พาเมซานชีส[n. exp.] (Phāmēsān ch) EN: Parmesan cheese FR: parmesan [m]
เปลือกเนยแข็ง[n. exp.] (pleūak noēi) EN: cheese rind FR: croûte de fromage [f]
ยอ[n.] (yø) EN: Indian mulberry ; great morinda ; Morinda citrifolia ; mengkudu (Malaysia) ; beach mulberry ; Tahitian noni ; cheese fruit ; noni ; Morinda citrifolia FR: Morinda citrifolia

-cheese- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blauschimmelkäse {m}blue cheese
Käse {m} | Holländer Käsecheese | Dutch cheese
Schnittkäse {m} [cook.]cheese suitable for slicing; hard cheese
Sahnequark {m} [cook.]cream curd cheese
Fetakäse {m} [cook.]feta cheese
Ziegenkäse {m}goat cheese
Reibekäse {m} [cook.]grating cheese

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -cheese-
Back to top