ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-barely-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น barely, *barely*,

-barely- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บัวบังใบ (n.) breast barely visible on some part
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Trust you? I barely know youไว้ใจคุณนะหรือ? ฉันแทบไม่รู้จักคุณเลย
I barely escaped the collapsing buildingฉันเกือบจะหนีรอดออกมาจากตึกที่ถล่มลงมาแทบไม่ทัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Four stitches. Barely grazed ya.ไม่เอาหน่า แค่สี่เข็มเอง ทนหน่อยหน่า
And although many thoughts raced through our minds, we barely spoke.เรามุ่งหน้ากลับบ้าน แม้จะมีหลายๆ เรื่อง วิ่งทะลุหัวจิตหัวใจของเรา แต่เราก็ไม่ได้พูดกันเลย
Twelve hours of blood and sweat... to bring home barely enough to keep from starving.12 ชม.แห่งหยดเลือดและหยาดเหงื่อ... ถึงได้อาหารเพียงพอจะกลับบ้าน เพื่อช่วยประทังความหิว.
Shooter had an ex-wife, a drinking problem a drug problem, a complicated sex problem he was barely aware of.มือปืนมีอดีตภรรยา ปัญหาการติดเหล้า... ...ปัญหายาเสพย์ติด ปัญหาเพศสัมพันธ์ที่ซับซ้อน ที่เขาไม่ค่อยตระหนักถึงมัน
She barely had time to grab her babies, twin girls.แม่แทบไม่มีเวลาพอที่จะเลี้ยงลูกแฝดของแม่ได้
But it's not big enough for you. It's barely big enough for me.มันไม่ใหญ่พอสำหรับคุณ มันใหญ่พอสำหรับฉันเท่านั้น
I find I'm so excited I can barely sit still or hold a thought in my head.ฉันคิดว่าฉันตื่นเต้นมากที่ฉันแทบจะไม่สามารถนั่งยังคงหรือถือความคิดในหัวของฉัน
And noticed, for the first time how a woman's underclothing... barely touches her skin... how it rides on a cushion of air as she moves... how the silk floats about her body, brushing her flesh... like an angel's wings... and I understood how a woman mustและเป็นครั้งแรกที่สังเกตเห็น ว่าชุดชั้นในผู้หญิงมันแนบเนื้อ มันพริ้วไหวยามเธอเคลื่อนไหว
Police continue to describe barely coherent witnesses... all reporting having read... horror novelist Sutter Cane's latest novel...ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้กล่าวว่าพยาน เห็นผู้อ่านทุกคนที่ได้อ่าน นิยายสยองขวัญเล่มล่าสุดของซัทเตอร์ เคนที่มีชื่อว่า
It's okay. We barely even knew our parents.ไม่เป็นไรค่ะ เราไม่ค่อยเจอพ่อแม่อยู่แล้ว
My father could barely hug me... let alone cut me into little pieces.พ่อฉันแทบไม่เคยกอดฉันเลย แล้วจะสับฉันเป็นชิ้น ๆ ได้ยังไง
They could barely walk.พวกเขาแทบเดินไปไหนไม่ได้

-barely- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
隐隐约约[yǐn yǐn yuē yuē, ˇ ˇ ㄩㄝ ㄩㄝ, 隐隐约约 / 隱隱約約] faint; distant; barely audible

-barely- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
たどり着く(P);辿り着く;辿りつく[たどりつく, tadoritsuku] (v5k,vi) to struggle on to; to arrive somewhere after a struggle; to grope along to; to barely manage to reach; to finally arrive at; to finally hit on (e.g. an idea); (P)
一足違い[ひとあしちがい, hitoashichigai] (n) barely miss (meeting someone, catching a train, etc.)
十死一生[じっしいっしょう, jisshiisshou] (n) (1) narrow escape from the jaws of death; (2) there being barely a chance of escaping death
口を糊する[くちをのりする, kuchiwonorisuru] (exp,vs-s) (See 糊口,糊する・2) to eke out a living; to barely manage to get by
自転車操業[じてんしゃそうぎょう, jitenshasougyou] (n) barely keeping a business going (analogy that a bicycle falls over when its wheels cease rotating)

-barely- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกือบจะไม่[adv.] (keūap ja ma) EN: barely ; hardly ; barely ; scarcely FR:
มีแต่ทรงกับทรุด[xp] (mī tāe song) EN: barely holding its own ; can only get worse FR:
เพียง[adv.] (phīeng) EN: only ; merely ; simply ; barely ; solely ; just FR: seulement ; simplement ; tout juste ; à peine ; d'à peine
เต็มแกน[adv.] (temkaēn) EN: with extreme difficulty ; barely FR:
แทบจะไม่[adv.] (thaēp ja ma) EN: hardly ; barely FR:
หวุดหวิด[adv.] (wutwit) EN: narrowly ; barely ; nearly ; almost ; very near at hand ; by inches ; by an hair's breath ; within an ace of ; in time ; just about ; at the eleventh hour FR: de justesse ; sur le fil

-barely- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dschungel {m} | der fast undurchdringliche Dschungeljungle | the barely penetrable jungle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -barely-
Back to top