ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-bakery-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bakery, *bakery*,

-bakery- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I didn't have to wait in line at the bakery on Sunday mornings for fresh bread.ผมไม่ต้องยืนรอแถวในร้านขนมปัง ตอนเช้าวันจันทร์อีกต่อไป
There's a bakery on the corner that'll be open soon.ร้านขนมปังตรงหัวมุม ใกล้จะเปิดแล้ว
"How many women can look like a goddess in a bakery uniform?มีสักกี่คนที่เหมือนนางฟ้า ในชุดอบขนม
Perfect, actually. I need to get to Magnolia Bakery before it closes.ดีจัง ฉันต้องไปที่แม็กโนเลียเบเกอรี่
I ran a bakery in Ohmiya with my wife.ข้าเปิดร้านทำขนมที่ โอมิยะ กับเมีย นึกย้อนไปตอนที่ร้านเรา..
I got us something special from a wonderful little bakery downtown.ผมมีบางอย่างพิเศษจากร้านเบอเกอรี่เล็ก ๆ ที่ดาวน์ทาวน์
My friends at the bakery got up a petition, and I got fired.เพื่อนของฉันที่เบเกอรี่ลุกขึ้น คำร้องและผมโดนไล่ออก
Delivered fresh daily from a little bakery down in Key Largo.ส่งสดทุกวันจากร้านเบเกอรี่ในคีย์ลาร์โก
This is the best bakery in the world. That's why it's worth waiting in line.ที่นี่อร่อยที่สุดในโลกเลยล่ะ มันถึงคุ้มที่จะต่อคิวไง
You're gonna be going to the bakery after mass.คุณต้องไปร้านเบเกอรี่หลังพิธีมิสซา
The woman and the bakery belong to me.ผู้หญิง และร้านขนมนั่นเป็นของฉัน
What's stopping you from opening a bakery tomorrow?อะไรที่ทำให้คุณหยุดเปิดเบเกอรี่ในวันพรุ่งนี้เหรอ

-bakery- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パン屋[パンや, pan ya] (n) bakery
ベークオフ[, be-kuofu] (n) bake off (when a bakery bakes its wares from dough brought in from elsewhere)

-bakery- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบเกอรี่[n.] (bēkoērī) EN: bakery FR: boulangerie [f]
เครื่องจักรทำเบเกอรี่[n. exp.] (khreūangjak) EN: bakery machinery FR:
ร้านขายขนมปัง[n. exp.] (rān khāi kh) EN: bakery FR: boulangerie [f]
ร้านขายเค้ก[n. exp.] (rān khāi kh) EN: bakery FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -bakery-
Back to top