ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-avocado-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น avocado, *avocado*,

-avocado- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Face it, you goofed again, just like the avocado pit.ยอมรับสิ ท่านทำผิดพลาดอีกแล้ว เหมือนเรื่องเมล็ดอาโวคาโด
Red green blue yellow orange baby blue purple pink brown mocca avocado ...แดง เขียว น้ำเงิน เหลือง ส้ม ที่รัก น้ำเงิน\ ม่วง ชมพู น้ำตาล มอคค่า อโวคาโด้
Kind of like a men's room with beds. Hmm, avocado grime.ห้องสำหรับชายหนุ่มแล้วก็มีเตียงด้วย คราบตะไคร่
You look like an avocado had sex with an older, more disgusting avocado.แกเละเหมือนอโวคาโด้ที่โดน อโวคาโด้แก่อุบาทว์ขยี้กาม

-avocado- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牛油果[niú yóu guǒ, ㄋㄧㄡˊ ㄧㄡˊ ㄍㄨㄛˇ, 牛油果] avocado (Persea americana)
鳄梨[è lí, ㄜˋ ㄌㄧˊ, 鳄梨 / 鱷棃] avocado (Persea americana)

-avocado- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アボカド;アボガド[, abokado ; abogado] (n) avocado

-avocado- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อะโวคาโด ; อาโวกาโด[n.] (awōkhādō ; ) EN: avocado FR: avocat [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -avocado-
Back to top