ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-appalling-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น appalling, *appalling*,

-appalling- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't approve of murder, but it seems to me you've done the world a public service by ridding it of an appalling blackmailer and his disgusting informers.ผมไม่เห็นด้วยกับการฆาตกรรม แต่มันดูเหมือนว่าคุณได้ทำ เหมือนเป็นบริการ โดยการจัดการคนแบล็กเมล์ แล้วผู้สมรู้ร่วมคิดของเขา
Blower's fate was simply the result of his being an appalling actor.การตายของโบร์เวอร์มาจากเหตุผลง่ายๆ เพราะเขาเป็นนักแสดงที่ยอดแย่
I've had the most appalling evening.ฉันเจอเรื่องร้ายกาจมาเมื่อเย็นนี้
How had I reached this appalling position with love only love, as my guide?How had I reached this appalling position with love... ...only love, as my guide?
All right, he's shabby looking, has appalling manners, is extremely forgetful and seems to spend most of his time in the tavern, but he is... my man-servant.เขาค่อนข้างโกโรโกโส มีพฤติกรรมที่น่ากลัว ขี้หลงขี้ลืมเป็นอย่างยิ่ง และดูเหมือนว่าจะใช้เวลาส่วนใหญ่ของเขาในโรงเตี๊ยม
And by dramatic, I mean, of course, appalling in the bends.และถ้าจะดราม่า เราต้องไปให้ถึงขีดสุด
It is brilliant. And the steering is not appalling but it does not feel like one any more.มันวิเศษ แต่พวงมาลัยมันไม่น่าตกใจ มันไม่รู้สึกเหมือนรถเดิมอีกแล้ว
I have witnessed appalling things.ผมเห็นหลายเรื่องที่น่าตกใจ
I guess we learned what appalling thing Sage had planned.ฉันว่าเราได้เรียนรู้แล้วว่า สิ่งน่ากลัวที่เซจวางแผนไว้คืออะไร
It's a disgrace! An appalling display of bad manners!มันเป็นมารยาทที่ต่ำทรามมากเลยนะ
An appalling failure of imagination.ความล้มเหลวอันน่ากลัวในการจินตนาการสิน่ะ
I find nothing irresistible in the hat of a well-travelled anxious, sentimental, unfit creature of habit with appalling halitosis.ฉันไม่เห็นว่าหมวกของนักเดินทางขี้กังวล อ่อนไหว งานอดิเรกไม่เข้ากับนิสัย แถมมีกลิ่นปากนี่น่าสนใจตรงไหน

-appalling- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惨不忍睹[cǎn bù rěn dǔ, ㄘㄢˇ ㄅㄨˋ ㄖㄣˇ ㄉㄨˇ, 惨不忍睹 / 慘不忍睹] spectacle too horrible to endure (成语 saw); tragic sight; appalling scenes of devastation

-appalling- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อเนจอนาถ[adj.] (anēt-anāt) EN: dreadful ; appalling ; deplorable ; appalled (at/by) FR:
น่าตื่นตระหนก[adj.] (nā teūn tra) EN: terrifying ; appalling FR: effrayant
น่าตกใจ[adj.] (nā tokjai) EN: scary ; dismaying ; appalling ; alarming FR:
รุนแรงมาก[adj.] (runraēng mā) EN: raging ; appalling FR:
แย่มาก[adj.] (yaē māk) EN: terrible ; horrible ; very bad ; appalling ; atrocious ; awful FR: épouvantable ; abominable ; terrible ; désastreux ; catastrophique ; dégueulasse (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -appalling-
Back to top