ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-adept-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น adept, *adept*,

-adept- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เท้าไฟ (adj.) be adept in dancing See also: good at dancing, fleet of foot
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's an expert and very adept at making a sketch from a description.เขาเชี่ยวชาญมากค่ะ ในการวาดภาพสเก๊ตช์จากคำบอก
Married Wellesley girls have become quite adept at balancing obligations.สาวเวลส์ลี่ย์ที่แต่งงานแล้ว จะเก่งในการแบ่งหน้าที่
If we looked into each of the fires we'd find a lot of patterns having to do with 3s because our minds are incredibly adept at seeking out patterns.หากเราวิเคราะห์ดูการเกิดเพลิงไหม้แต่ละครั้ง/Nเราจะเห็นรูปแบบมากมาย ที่เกี่ยวข้องกับเลขสามเพราะว่า/Nความคิดของเรามัวไปคิด
You are too adept at using it to cloud my judgment.ก็คุณชำนาญในการใช้มันบดบังการตัดสินใจของฉัน
Forgive me, as you know, I'm no adept at reading facial cues,โทษที อย่างที่นายรู้ ฉันอ่านสีหน้าคนไม่เก่ง
You must be quite adept at interrogations, hmm?คุณคงดัดแปลงมันมาจากการสอบปากคำ
Ever wondered why I was so adept at contracts?ไม่แปลกใจเหรอว่าทำไม ผมถึงเชี่ยวชาญเรื่องหนังสือสัญญานัก
Gage was adept in every situation.เขาปรับตัวได้ดีทุกสถานการ์ณ
I'm getting more adept at faking my way past people.ผมเก่งนะเนี่ย หลอกเขาเข้ามาข้างในได้แล้ว
She's a remarkably forward- thinking administrator for a nun, and surprisingly adept at untying slipknots.เธอเป็นผู้บริหารที่ มองการณ์ไกลได้อย่างน่าทึ่ง สำหรับคนที่เป็นแม่ชี และยังเป็นแม่ชีที่เก่งมาก ในด้านการแก้ปัญหา
Now I have a feeling he's equally adept at it.ตอนนี้ฉันมีความรู้สึกว่า เขาช่ำชองการหนีพอๆกัน
I'm quite adept at finding buried treasure.ข้าเชียวชาญพอควรในการค้นหาสมบัติที่ถูกฝังไว้

-adept- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アデプト[, adeputo] (n) adept

-adept- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก่ง[adj.] (keng) EN: gifted ; able ; proficient ; adept ; expert ; apt ; capable ; talented ; good at ; smart (Am.) FR: doué ; capable ; compétent ; expert ; intelligent ; habile ; talentueux
แกร่งกล้า[X] (kraengklā) EN: proficient ; adept ; able FR:
มีฝีมือ[adj.] (mī fīmeū) EN: skilled ; capable ; proficient ; adept (at) ; skillful FR: adroit ; doué
สันทัด[adj.] (santhat) EN: experienced ; adept ; proficient FR: compétent ; expert ; expérimenté
ถนัด[v.] (thanat) EN: be expert in/at ; be skilled in/at ; be clever at ; excel in/at ; be strong in ; be adept at/ in ; be dexterous FR: être doué pour ; être habile ; être un expert ; exceller

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -adept-
Back to top