ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-accompanying-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น accompanying, *accompanying*,

-accompanying- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เชิดฉิ่ง (n.) kind of song in a masked play accompanying the performance of cymbals
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr Bingley is here with us, and very desirous to see you as well. He insisted on accompanying us.คุณบิงลี่ย์มาที่นี่กับเราและปรารถนาที่จะ พบคุณมาก เขายืนยันที่จะตามเรามาด้วย
That's why I'm accompanying you on this raid.ที่ผมจะติดตามพวกคุณไปในการบุกครั้งนี้
But him fighting the armor reminds me of Ed accompanying Al.แต่เห็นเค้าสู้กับชุดเกราะแบบนี้แล้ว นึกถึงสมัยที่อัลยังอยู่ในชุดเกราะเลยนะ
Why is he accompanying you to the Gay Beauty Pageant?งั๊นทำไมเขาถึงชวนนายมาประกวดประชันเวทีเกย์แบบนี้ล่ะ
Thank you very much for accompanying me for today.ขอบใจมากที่มาเป็นเพื่อนฉันวันนี้
Today on "While you're asleep" we are accompanying a team of firemen on their nightly rounds.คืนนี้ขณะที่คุณหลับไหล ฉันกับทีมนักดับเพลิง จะออกตระเวณ...
The one that says if a prisoner attempts escape during transfer, the accompanying agent has the right to shoot them through the back of the head.ข้อนึงในนั้นบอกว่าหากนักโทษพยายามหนีระหว่างขนย้าย เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์จะยิงเขา ตรงด้านหลังของศีรษะ
Mother, please allow me to accompanying father to Hanyangท่านแม่ ให้ข้าไปฮันยางกับท่านพ่อเถอะนะครับ
Log sheets will show you accompanying me to the U.N.จะแสดงไปว่าคุณถูกฉันนำตัว ไปที่อาคาร UN
With an accompanying microfracture on the parietal.กับรอยแตกขนาดเล็กที่เพิ่มเติมบนด้านข้างของกะโหลกศีรษะ
The person accompanying you should sit as well.คนอื่นก็นั่งด้วยกันสิครับ
I'm accompanying Lucas and Danielle, and you happen to be doing the same thing.ฉันไปเป็นเพื่อนลูคัสกับแดเนียล แล้วนายก็จะทำสิ่งเดียวกัน

-accompanying- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
えんがちょ切った[えんがちょきった, engachokitta] (exp) (chn) (See えんがちょ・1) phrase used (usu. with accompanying crossed fingers gesture) to ward off catching 'dirtiness' from another child
寒雷[かんらい, kanrai] (n) winter thunder; thunderstorm accompanying a cold front
恵存[けいそん;けいぞん, keison ; keizon] (n) message appended to a note accompanying a gift, requesting the recipient to keep the gift at hand
添え書き[そえがき, soegaki] (n) accompanying note; postscript
添え状[そえじょう, soejou] (n) accompanying note
添書[てんしょ, tensho] (n) accompanying note or letter; postscript
添配[てんぱい, tenpai] (n) ornament, etc. accompanying a bonsai
雪腹[ゆきばら, yukibara] (n) back pain due to the cold accompanying a snowfall

-accompanying- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชิดฉิ่ง[n.] (choētching) EN: kind of song in a masked play accompanying the performance of cymbals FR:
เอกสารกำกับยา[n. exp.] (ēkkasān kam) EN: accompanying literature FR: notice d'accompagnement [f]
แกล้ม[n.] (klaēm) EN: snacks accompanying a beverage ; snacks ; appetizers ; savories FR: amuse-gueule [m]
พากย์โขน[X] (phāk khōn) EN: recite the story in verse of a khone ballet (on the stage while the show is proceeding) ; recitative accompanying a traditional mask play FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -accompanying-
Back to top