ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-abusive-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น abusive, *abusive*,

-abusive- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The typical company of the 20th century extractive wasteful abusive linear in all of its processes taking from the earth making wasting sending its products back to the biosphere waste to a landfill...บริษัทต้นแบบของศตวรรษที่ 20 มีกระบวนการผลิต ที่ขูดรีดธรรมชาติ
Absent or abusive father, trouble with the opposite sex, chronic low self-esteem-วัยเด็กที่ขาดพ่อหรือถูกพ่อทำร้าย/Nการมีปัญหากับเพศตรงกันข้าม ขาดความเคารพตนเองต่อเนื่องยาวนาน/N M.O คงมีไดนามิก
My old man was an abusive drunk who abandoned his family.พ่อผมเป็นตาแก่ขี้เมาปากร้ายที่ทิ้งครอบครัวไป
Finally! And I'm not gonna throw it away to bail out my abusive ex-husband!ในที่สุด และฉันจะไม่ขว้างมันทิ้ง เพื่อช่วยอดีตสามีที่ทารุณฉันหรอก
Another story about my abusive father,เรื่องพ่อที่ทำร้ายฉันอีกก็ได้
How do you know the d wasn't the abusive oneคุณรู้ได้ยังไงว่าพ่อไม่ใช่เป็นคนทำ
And after all that,you put this woman on trial for rescuing her mother from an abusive husband.แต่คุณกำลังจะจับเขายัดกรงขัง ข้อหาช่วยแม่จากสามีขี้เมาเหรอ
It's a classic profile. He grows up with An abusive stepfather,เขาถูกแวดล้อมไปด้วยคนที่เป็นผู้นำ ที่เป็นกระจกสะท้อนของบุคลิกแบบนั้น
Noel, if you use abusive language to myself or my colleague, or threatening behaviour, I will have you escorted back to your cell and...โนเอล ถ้าหากนายใช้ภาษาไม่สุภาพ กับชั้นหรือเพื่อนร่วมงานของชั้น หรือมีพฤติกรรมข่มขู่อีก ชั้นจะส่งนายเข้าห้องขัง แล้วจากนั้น
But when kate was tried For the murder Of her abusive father... the defense calls Dr. Jack shephardแต่เมื่อเคทถูกกล่าวหาคดีฆาตรกรรมพ่อของตัวเอง ทนายฝ่ายจำเลยได้ติดต่อ ดร.เชพเพริร์ต เพื่อเป็นพยานยืนยัน
He was the abusive black sheep of the family.เขาเป็นแกะดำของครอบครัว
You had the courage, the temerity, the cojones to stand up to a broken, abusive system.คุณต่างหากที่มีความกล้า, เชื่อมั่น และความซื่อสัตย์ ที่ยืนเคียงข้างคนที่ต่ำกว่า ในสังคมที่ถูกดูถูก

-abusive- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アダルトチルドレン[, adarutochirudoren] (n) (1) (col) people psychologically traumatized from being raised in an abusive or dysfunctional family (e.g. by alcoholic parents) (wasei
チョン[, chon] (n) (1) (vulg) (sl) abusive term used to refer to Koreans; (2) (original meaning) idiot; (3) Korean currency unit (1-100 of a won)
口汚い;口汚ない[くちぎたない, kuchigitanai] (adj-i) foul-mouthed; abusive
悪たれる[あくたれる, akutareru] (v1,vi) to do mischief; to use abusive language
悪態[あくたい, akutai] (n) abusive language
憎まれ口[にくまれぐち, nikumareguchi] (n) abusive language
毒舌[どくぜつ, dokuzetsu] (n,adj-no) wicked tongue; abusive language; (P)
罵詈讒謗[ばりざんぼう, barizanbou] (n,vs) reviling; vilification; abusive language; lashing somebody using abusive language; speaking abusively of somebody

-abusive- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด่า[v.] (dā) EN: abuse ; swear ; curse ; call names ; use abusive language FR: jurer ; blasphémer ; injurier ; maudire
คำผรุสวาท[n. exp.] (kham pharus) EN: obscenity ; abusive language FR:
ปากหมา[adj.] (pāk mā) EN: bad-mouthed ; abusive FR:
ผรุสวาท[n.] (pharusawāt ) EN: obscene words ; obscene language ; vulgar words ; curses ; abusive language FR: grossièretés [fpl]
ภาษาหยาบคาย[n. exp.] (phāsā yāpkh) EN: abusive language FR:
สามหาว[adj.] (sāmhāo) EN: abusive ; vile ; vituperative ; brash ; rampant FR: grossier ; vulgaire

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -abusive-
Back to top