ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-abstinence-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น abstinence, *abstinence*,

-abstinence- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, all that abstinence bullshit?เธอรู้มั้ย ไอ้เรื่องบ้าๆ พวกนี้?
And it might have taken me three solid years of Bible study and abstinence and applying and reapplying to do it, but it was all worth it.และผมอาจจะใช้เวลาสามปีเต็มเพื่อจะศึกษาไบเบิล การฝึกตนต่างๆ การบังคับจิตใจตัวเอง แต่มันก็คุ้มค่าสุดๆ
Well, I'll bet there are quite a few church groups who would gladly give money to a squad who helped rehabilitate a girl who got pregnant and now speaks out for abstinence education while wearing a Cheerios!คือหนูแน่ใจว่า ต้องมีโบสถ์ที่ไหนสักแห่ง ที่จะยอมบริจาคเงิน ให้กับทีมที่ให้ช่วยเหลือ เด็กสาวที่เคยตั้งท้อง
The only reason I didn't smoke back then was because I signed the abstinence pledge with my Dungeons Dragons club.เหตุผลเดียวที่ผมไม่กลับไปสูบอีก ก็เพราะว่าลงชื่อสาบานไปแล้วว่าจะเลิก ที่ดังเจี้ยนและดราก้อนคลับน่ะ
The vows speak of loyalty and abstinence and murder, but... why never love, Thomas?สิ่งเหล่านั้นพูดถึงความภักดี การฆ่าฟันไม่บาปยิ่งกว่าการมีความรักหรอกหรือ?
I know preaching abstinence is hard, but I've seen how a teen pregnancy can turn a kid's world upside down.ผมรู้ ว่าการสอนให้ยับยั้งชั่งใจน่ะมันยาก แต่ผมเห็นมาแล้ว ว่า การตั้งท้องในวัยรุ่น มันทำให้โลกของเด็กคนนั้นกลับตาลปัตรไปเลย
It's abstinence education at work.สอนให้รู้จักหักห้ามใจไง
Once more vow abstinence with my fingers crossed.ปากสาบานแต่ในใจ แอบขอแก้คำสาบานนั้น

-abstinence- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
塩断ち[しおだち, shiodachi] (n,vs) abstinence from salt (for vow or spiritual reasons)
小斎[しょうさい, shousai] (n) abstinence (in Catholicism)
禁断症状[きんだんしょうじょう, kindanshoujou] (n) withdrawal symptoms; abstinence syndrome
禁欲生活[きんよくせいかつ, kinyokuseikatsu] (n) an ascetic existence; (leading) a continent life; abstinence

-abstinence- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การละเว้น[n.] (kān lawen) EN: abstinence FR: abstention [f] ; abstinence [f]
การอด[n.] (kān ot) EN: abstinence FR: abstinence [f]
วิรัติ[n.] (wirat) EN: abstinence ; indifference ; temperance ; self-denial FR: abstinence [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -abstinence-
Back to top