ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ในทันที-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ในทันที, *ในทันที*,

-ในทันที- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One of the things that I really wanted to do straightaway was crescendo and speed.หนึ่งในสิ่งที่ผมต้องการทำจริงๆ ในทันที คือการค่อยๆ เพิ่มความดัง แล้วก็ความเร็ว
At the moment one happens upon Shibden abruptly with... no time to luxuriate in anticipation.มาที่ชิบเดน ในทันที ไม่ต้องมีเวลายินดีกับการรอคอย
And all of a sudden, I realized I was driving here.และ ในทันที ชั้นก็คิดว่าชั้นน่าจะ กลับมาที่นี่
I asked him, "How can a man be brave if he's afraid?"เราเจอรอยเจ้าแทบจะ ในทันที แต่พวกมันเจอเรา ก่อนที่เราจะเจอเจ้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ในทันที-
Back to top