ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-แปลกๆ-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น แปลกๆ, *แปลกๆ*,

-แปลกๆ- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Has it crossed your mind that there might be something a little off about the way you've been spending your days?คุณไม่เคยรู้สึกเลยเหรอ ว่ามันมีอะไร ... แปลกๆ ไป ในชีวิตประจำวันของคุณน่ะ
You know, this might sound kind of forward, but well, we're just in town for a party tonight, and I was wondering what time you get off work.ขอบใจ นี่อาจจะฟังดู.. แปลกๆ แบบว่าเรา...
It's creepy. Unnatural. Somewhat evil.มันน่ากลัว แปลกๆ แบบปิศาจ
Some loner weirdo Who dropped out of school.คนที่สันโดษ แปลกๆ ที่หยุดเรียนไปเฉยๆน่ะเหรอ
It's this weird text I got.มันเป็นข้อความ แปลกๆ ที่ฉันได้มา
She painted this symbol on the bricks on the chimney, and inside, there was all this spooky stuff.เธอวาดสัญลักษณ์นี้ บนก้อนอิฐในปล่องไฟ แล้วข้างในนั่นยังมีข้าวของ แปลกๆ เต็มไปหมด
He's, like, 40, 45, weird, glasses, kind of, um, eccentric.เขาดูเหมือน อายุ 40 45 แปลกๆ สวมแว่น แล้วก็ดูประหลาดๆ
Like, "I... wow, it's weird this is such a good kiss"?เหมือนกับ"ฉัน.. ว้าว" แปลกๆ จูบนั่นก็ดีอยู่นะ?
Javier, have you ever noticed anything strange around the building?ฮาเวียร์ คุณเคยสังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่าง แปลกๆ แถวนี้มั้ย?
There's a growing number of reports of bizarre animal behaviour.มีรายงานถึงพฤติกรรม แปลกๆ ของสัตว์เยอะขึ้นมาก
And, uh, one crazy, curvy thing with--และก็ไอ้โค้งๆ แปลกๆ กับ..
He seem a little out of it to you?เขาดูเบลอๆ แปลกๆ นายว่ามั้ย
It's gonna be really weird being so far away.มันคง... . แปลกๆ ที่อยู่ห่างกัน
Your temples are pulsing like some weird undersea creature.ไม่? ขมับของคุณเต้นเป็นจังหวะ แปลกๆ เหมือนกับสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -แปลกๆ-
Back to top