ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-แน่ๆ-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น แน่ๆ, *แน่ๆ*,

-แน่ๆ- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Like you, you know, as a friend.ชอบเธอ แน่ๆ แบบ ชอบแบบเพื่อนนะ
I bet we could get 500 an ounce in Dallas.ขายที่ดัลลัสได้ออนซ์ละ 500 แน่ๆ แม่ง...
Sergeant, I want you to know exactly what it is you've signed up for.จ่าฉันอยากให้คุณรู้เอาไว้ แน่ๆ ถึงสิ่งที่คุณเซ็นลงไป
With yale, not you. Thanks, dad. All right, well, I'm--i'm off.กับ Yale แน่ๆ ไม่ใช่ลูกหรอก ขอบคุณฮะพ่อ งั้นผมไปแล้วนะ
MAN: Oh, you gotta be kidding me.โอว ต้องเป็นรายการล้อกันเล่น แน่ๆ เลย
He's gone to seek out someone in the Northern Water Tribe, where they have lived beyond our reach and openly practice Waterbending.มันต้องเดินทางค้นหาใครบางคน ที่อยู่ในเผ่า Northern Water แน่ๆ พวกเขาอาศัยอยู่ในสถาณที่ ลึกลับ และ เปิดให้เข้าพบได้เฉพาะผู้บงการน้ำ
Damn thing kicked out some kind of EMP.พังหมด เกิดจาก EMP. แน่ๆ (การระเบิดของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างแรง)
All we know is that there's something seriously wrong in D.C., so we're leaving this party.แต่เรารู้ว่าเกิดบางอย่างรุนแรงใน วอชิงตัน ดีซี แน่ๆ ดังนั้น เราออกจาก งานนี้ ดีกว่า
Well, you certainly have a knack for landing on your feet, now don't you?เธอต้องมีทักษะในการ ลงมายืนด้วยเท้าตัวเองได้ แน่ๆ เลย ใช่มั้ยจ้ะ
But I wouldn't have gotten that chorus gig in the revival ofWorking แน่ๆ ถ้าเธอไม่เคี่ยวเข็ญขนาดนั้น
You know, if she did in fact have some proof that Barnes was cozying up to management, that could cost him the upcoming election.รู้ไหม ถ้าเธอทำเรื่องนี้ ให้เป็นเรื่องจริงขึ้นมาได้ บาร์น ต้องออกจากบริหาร งาาน แน่ๆ มันคงเป็น ภาระ ในเรื่องเงินทุน ในการเลือกตั้ง
Well, it has to be "A." Why would Wilden put his car in there?แหงล่ะ ต้องเป็น A แน่ๆ วิลเดนจะเอารถเค้ามาไว้ที่นี่ทำไม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -แน่ๆ-
Back to top