ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-เป็นแน่-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เป็นแน่, *เป็นแน่*,

-เป็นแน่- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Isn't that why they come to you?ไม่ใช้ชื่อ อัลเบิร์ต เป็นแน่ ฟังดูเป็นเยอรมันเกินไป
And I wouldn't have given mine to Isobel had I known she'd hand it over to another guy.และผมคงไม่มอบวงของผม ให้กับอิซาเบล เป็นแน่ ถ้ารู้ว่าเธอจะมอบแหวนวงนั้น ให้กับชายคนอื่น
Yes, it will, han, he had the pills.- เป็นสิ เป็นแน่ แฮน เขามียานั่นนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -เป็นแน่-
Back to top