ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ออกอากาศ-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ออกอากาศ, *ออกอากาศ*,

-ออกอากาศ- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is Arcadia...broadcasting on the emergency frequency.นี่ อาร์เคเดีย ออกอากาศ ผ่านคลื่นความถี่ฉุกเฉิน
This is Arcadia, broadcasting on the emergency frequency.นี่ อาร์เคเดีย ออกอากาศ ผ่านความถี่ฉุกเฉิน
Shall we rehearse? Come on. Up on your perch.ฝ่าบาท นี่เป็นถ้อยแถลงของพระองค์ ออกอากาศ 6 โมงนี้พะยะค่ะ
Season 1, Episode 13: TurnaboutThe Event S01E13 ออกอากาศ 14 มีนาคม 2011
♪ 'Cause two can keep a secret if one of them is dead ♪ Pretty Little Liars 2x02 - The Goodbye Look Original air date June 21, 2011Pretty Little Liars S02E02 The Goodbye Look ออกอากาศ 21 มิถุนายน 2011 แม่คะ แม่ไม่เชื่อเรื่องการบำบัด
All right, Bobby, hang in there. ♪ Supernatural 7x10 ♪ Death's Door Original Air Date on December 2, 2011บ็อบบี้ ทำใจดีๆไว้นะ Supernatural Season 7 Episode 10 "Death's Door" ออกอากาศ 2 ธันวาคม 2554
I'm so glad you're here. ♪ Supernatural 7x08 ♪ Season 7, Time for a Wedding! Original Air Date on November 11, 2011ฉันดีใจจริงๆที่คุณมา Supernatural Season 7 Episode 8 ออกอากาศ 11 พ.ย. 2554
♪ Supernatural 7x09 ♪ How to Win Friends and Influence Monsters Original Air Date on November 18, 2011Supernatural Season 7 Episode 9 "How to Win Friends and Influence Monsters" ออกอากาศ 18 พ.ย. 2554
♪ Supernatural 7x12 ♪ Time After Time After Time Original Air Date on January 13, 2012Supernatural Season 7 Episode 12 Time After Time After Time ออกอากาศ 13 มกราคม 2012
Or don't do it. ♪ ...and I don't need no pills ♪ ♪ and I don't need no doctor to tell me how I feel ♪หรือไม่ก็ไม่ต้องทำ บาร์บ นั่นนายหรอ Supernatural Season 7 Episode 13 "Slice Girls" ออกอากาศ 3 กุมภาพันธ์ 2012
If you have the talent. [ Door opens ] [ Tchaikovsky's "Swan's Theme" plays ]ถ้าเธอมีพรสวรรค์ Supernatural S07E16 "Out With the Old" ออกอากาศ 16 มีนาคม 2012

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ออกอากาศ-
Back to top