ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-สบายใจ-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น สบายใจ, *สบายใจ*,

-สบายใจ- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It just feels... warm and comfortable... and you hang in there and give it a chance, before you know it, you're like...มันอบอุ่น สบายใจ คุณก็เลยไม่อยากไปไหน อยากลองดูสักตั้ง กว่าจะรู้ตัวอีกที คุณก็..

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -สบายใจ-
Back to top