ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ยอดรัก-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ยอดรัก, *ยอดรัก*,

-ยอดรัก- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Will you then forgive me, my love? The wasted time, my selfish folly.คุณจะให้อภัยฉันหรือไม่ ยอดรัก กับเวลาที่เสียไปและความเห็นแก่ตัวของฉัน
Sweetie, this is about what you want.- ไม่ ยอดรัก นี่เกี่ยวกับสิ่งที่เธอต้องการ
We shall, my dearest, of course, next year.เราจะทำแน่ ยอดรัก แน่นอน ในปีหน้า
Oh, honey, I've been called worse.โอ ยอดรัก ปกติคนเค้าเรียกฉันแย่กว่านั้น
Now, now, my love. My brother fought valiantly for you.โธ่ โธ่ ยอดรัก พี่ข้า สู้สุดฝีมือเพื่อท่าน
"We'll play hot, doting husband, sweet, loving spouse. "เราจะเล่นเป็นสามีสุดร้อน ยอดรัก คู่ชีวิตแสนหวาน ชื่นมื่น
That's not true, my love. Brienne had nothing to do with it.ไม่จริง ยอดรัก บริแอนน์ไม่ได้ทำ
That's quite all right, lover. It's more for you.ไม่เป็นไรหรอก ยอดรัก ก็ให้ท่านไง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ยอดรัก-
Back to top