ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-น่าเกลียด-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น น่าเกลียด, *น่าเกลียด*,

-น่าเกลียด- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Law school is for people... who are boring and ugly and serious.โรงเรียนกฎหมายมีไว้สำหรับคนที่... น่าเบื่อ น่าเกลียด เเล้วก็จริงจัง
Ugly like Country Chick. Ugly as Country Chick.น่าเกลียดเหมือนไก่บ้าน น่าเกลียด ยังกับไก่บ้าน
Err... excuse me.ฉันกำลังมองหา น้องสาวคนที่ น่าเกลียด ๆ น่ะ...
Good mood, bad mood, ugly, pretty,อารมณ์ดี อารมณ์ร้าย น่าเกลียด น่ารัก
But the truth is ... it's one fucking ugly tie.แต่ทว่า ความจริงก็คือ.. มันก็แค่ เน็คไทน์ น่าเกลียด อันนึง
Live as you are, deformed, but free to roam the world,เป็นอย่างที่คุณเป็น น่าเกลียด แต่จะไปที่ไหนก็ได้ในโลก
Old, ugly, minimal monetary value.ดูเก่า น่าเกลียด แล้วก็ไม่ได้มีราคาค่างวดอะไร
You know, we could always use another lean, mean typing machine. Shit, I ain't built like you, John.ฉันถึงไม่ชอบนายไง จอห์น น่าเกลียด ชักช้า นุ่มนวล
No, no, no. You're disgusting. Go home.ไม่ๆ น่าเกลียด กลับบ้านไป ฉันไม่อยากให้คนอื่นสะอิดสะเอียน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -น่าเกลียด-
Back to top