ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ติดต่อสื่อสาร-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ติดต่อสื่อสาร, *ติดต่อสื่อสาร*,

-ติดต่อสื่อสาร- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
James, unless we find a way to open up lines of communication with the kidnappers, they'll kill Jessica.เจมส์ เว้นเสียแต่ว่าเราจะมีวิธีการ ติดต่อสื่อสาร กับคนที่ลักพาตัว พวกเขาจะต้องฆ่าเจสสิก้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ติดต่อสื่อสาร-
Back to top