ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ฐานทัพอากาศ-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ฐานทัพอากาศ, *ฐานทัพอากาศ*,

-ฐานทัพอากาศ- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He was a test pilot for the military, stationed at Ellens Air Base, Idaho.เขาเป็นนักบินทดสอบ ของกองทัพ ประจำอยู่ที่ ฐานทัพอากาศ Ellens ใน ldaho.
Dr. Woodward was dishonorably discharged from Nellie Air Force Base in 1963 because of "subversive conduct," whatever that is.ดร. วูดเวิร์ด ถูกออกไปอย่างน่าอับอาย จาก ฐานทัพอากาศ เนลลี่ ในปี 1963 เพราะ "ทำการล้มล้าง" ไม่ว่ามันจะเป็นอะไร
Get me Major Franks at the Osan Air Force Base. ETA to launch zone, 20 minutes.ติดต่อนายพล แฟรงค์ ที่ ฐานทัพอากาศ Osan ให้ฉันที ประมาณการถึงที่หมาย ภายใน 20 นาที

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ฐานทัพอากาศ-
Back to top