ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ความน่ารัก-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ความน่ารัก, *ความน่ารัก*,

-ความน่ารัก- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They can be, um, incredibly sweet and pure and capable of great, great love.พวกมันมี เอ่อ... ความน่ารัก ใสซื่อ และมีความรัก ความรักอันยิ่งใหญ่
But what it doesn't explain is why sweet, loving, innocent Elena could be so heartless towards Stefan.แต่นั่นไม่ได้อธิบายเหตุผลอะไรเลยนะ ความน่ารัก ความรัก เอเลน่าผู้ไร้เดียงสา อาจจะใจร้ายกับสเตฟานไปบ้าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ความน่ารัก-
Back to top