ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-คนเรา-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น คนเรา, *คนเรา*,

-คนเรา- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I fight for the belief that every man can be better, even Louis.เพื่อยืนยันว่า คนเรา ดีได้ กระทั่งหลุยส์
But, you know, people grow up.แต่อย่างที่รู้น่ะครับ คนเรา โตขึ้น
We saw what human beings are capable of doing to each other, right?ฉันเห็นว่า คนเรา ทำอะไรกับคนเราด้วยกันได้มั่ง
I know, but, Charley, people, they change.ฉันรู้ ชาร์ลี คนเรา เปลียนกันได้
It reminds me of the depths to which a man can sink if he lets himself.ให้ผมรู้ว่า คนเรา จะถลำลึกได้แค่ใหน ถ้าปล่อยตัวเอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -คนเรา-
Back to top