ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*unmask*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unmask, -unmask-

*unmask* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unmask (vt.) เปิดโปง See also: เปิดเผย, เปิดเผยความจริง Syn. expose
unmask (vi.) เปิดโปง See also: เปิดเผย, เปิดเผยความจริง Syn. expose
English-Thai: HOPE Dictionary
unmask(อันมาสคฺ') vt.,vi. เปิดเผย,เปิดโปง,ฉีกหน้ากาก,เปิดหน้ากาก,เปิดเผยความจริง., See also: unmasker n., Syn. disclose,expose
English-Thai: Nontri Dictionary
unmask(vt) เผยความจริง,เปิดโปง,ถอดหน้ากากออก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm not gonna wait for Wadsworth here to unmask me.ผมไม่อยากรอวัดส์เวิร์ท ที่จะเปิดโปงผม
Well, I'm sorry to disappoint my spectators, but... it seems there will be no unmasking here today.ไม่ใช่ลูกศิษย์ชั้นเหรอเนี่ยแต่ว่า วันนี้มันไม่น่ามีอะไรผิดพลาดนี่นา
We have to save it for when we unmask Franzen's killer.เราต้องรักษามันไว้สำหรับ ตอนเราเผยโฉมตัวคนฆ่าเฟรนเซ็น
In drama, there are many ways to unmask a villain.ในหนัง มีหลายวิธีที่จะเปิดโปงคนร้าย
I'm giving "A" back her phone over my dead body, which means that we have until midnight tomorrow to unmask this bitch once and for all, and this bag has brought us closer to the truthฉันจะคืนโทรศัพท์เอ ข้ามศพของฉัน ซึ่งนั่นหมายถึงเรามีเวลาถึงเที่ยงคืนวันพรุ่งนี้ ที่จะถอดหน้ากากยัยนี่ ครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย
I haven't been able to unmask the hacker's IP.ผมยังไม่สามารถหาที่อยู่ IP ของแฮ็คเกอร์ได้เลย
Do you have enough to unmask him on the front page?คุณมีข้อมูลพอจะกระชาก หน้ากากเขาบนหน้าหนึ่งรึยัง?
I think you wear it to hide that you're a coward, and I promise you, I will see you unmasked, prosecuted and sent to prison.ฉันว่านายสวมมัน เพราะนายมันขี้ขลาด และฉันสัญญา ฉันได้เห็นนายนอกชุดคลุมนั่น ถูกจับและส่งไปที่เรือนจำ
Well, I mean, he wasn't at first, but then he sort of Scooby-Doo-style you know, unmasked himself.ทีแรกก็ไม่ชั่วหรอก เขาเป็นสไตล์สกูบี้ดู เปิดหน้ากากเผยหน้าจริง
Langdon accessed his e-mail account from an unmasked LP address here in Florence.แลงดอนเพิ่งเข้าอีเมล ไอพีแสดงว่าอยู่ในฟลอเรนซ์
And even before we could unmask him, Gibbons was killed.ไม่ทันกระชากหน้ากากได้ กิบบอนส์ก็ถูกฆ่า
Unmasking Gossip Girl? That's a major media coup.เปิดโปงกอสซิปเกิร์ลเหรอ นั่นมันเป็นการโจมตีสื่อครั้งใหญ่เลยนะ

*unmask* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一皮[ひとかわ, hitokawa] (n) unmasking
化けの皮を剥ぐ;化けの皮をはぐ[ばけのかわをはぐ, bakenokawawohagu] (exp,v5g) to unmask (someone's true nature)
摘発[てきはつ, tekihatsu] (n,vs) exposing; unmasking; laying bare; (P)
素っ破抜く;素破抜く;すっぱ抜く[すっぱぬく, suppanuku] (v5k,vt) to expose; to disclose; to unmask

*unmask* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉีกหน้ากาก[v. exp.] (chīk nākāk) EN: unmask FR: démasquer
แดง[v.] (daēng) EN: be revealed ; come to light ; be disclosed ; be exposed ; be uncovered ; be unmask FR:
กระชากหน้ากาก[v. exp.] (krachāk nāk) EN: unmask FR: démasquer
ลอกคราบ[v.] (løkkhrāp) EN: show one's true colours ; show one's true colors (Am.) ; unmask FR:
ลอกคราบ[v.] (løkkhrāp) EN: strip of clothing by trickery ; show one's true colours ; unmask FR: prendre ses cliques et ses claques
เปิดเผย[v.] (poētphoēi) EN: disclose ; reveal ; divulge ; expose ; unveil ; uncover ; make public ; open up ; unmask ; explain ; declare ; release FR: divulguer ; dévoiler ; révéler ; exposer ; rendre public ; balancer (fam.) ; déclarer ; montrer
เปิดโปง[v.] (poētpōng) EN: divulge ; reveal ; disclose something hidden ; unmask FR: divulguer un secret ; dévoiler ; démasquer ; avoir une langue de vipère ; être mauvaise langue

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *unmask*
Back to top