ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*superstar*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น superstar, -superstar-

*superstar* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
superstar (n.) นักแสดงหรือนักกีฬายอดนิยม See also: นักแสดงหรือนักกีฬาที่มีชื่อเสียงโด่งดัง Syn. celebrity
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Instead of shanti priya superstar, if you were shanti priya super junior artist, i would still be loving you like this.แทนที่ ของชานติ ปรียา ซุปเปอร์สตาร์, ถ้าคุณเป็นคนธรรมดา แค่ตัวประกอบ, ผมก็จะยังรักคุณเหมือนอย่างนี้
He's the superstar om.เขาคือซุปเปอร์สตาร์ โอม
If your face was burnt, then not only you couldn't become a superstar, but you would have to work in horror films.ถ้าหน้านายมีรอยไฟใหม้, ไม่เพียงแต่นายจะไม่ได้ เป็นซุปเปอร์สตาร์เท่านั้น, แต่นายจะต้อง ทำงานในกองถ่ายหนังผี
Here comes superstar, om kapoor.ซุปเปอร์สตาร์ กำลังมาที่นี่, โอม กาปูร์
This is my favorite song. It's Sonic Youth doing "Superstar" by the Carpenters.เพลงโปรดของชั้น ซูปเปอร์สตาร์ของคาร์เพนเตอร์
This is more like helping. Yeah, all the superstars do it.มันเหมือนการช่วยมากกว่า ซุปเปอร์สาร์ทำกันทั้งนั้น
You were quite the superstar on cnn.แกเป็นซุปเปอร์สตาร์ ในซีเอ็นเอ็นเลยนะ
But you're not a superstar here!แต่ที่นี่แกไม่ใช่ ซุปเปอร์สตาร์!
Oh,she was a superstar. Arm like a cannon.เธอเ็ป็นดาวเด่นเชียวนะ แขนดุจปืนใหญ่
No, I'm suggesting that maybe Ethan Shaw was a superstar rocket scientist genius who did go wrong, and the Air Force doesn't want their dirty laundry flapping in the wind.ไม่นะ ผมกำลังจะบอกว่าชอว์ อาจจะเป็นซุปเปอร์อัจฉริยะทางวิทยาศาสตร์ แต่เลือกเดินทางผิด
Hello, superstar. Welcome to my new Toronto ashram.สวัสดี คนดัง ขอต้อนรับ สู่อาศรมสาขาโตรอนโตของฉัน
/Because the superstar in all /the land was Sir Butt-Kiss.ผู้ใช้เวลาไปกับการสอพลอ กับจุ๊บก้นทุกคน

*superstar* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักกีฬายอดนิยม[n. exp.] (nakkīlā yøt) EN: superstar FR: superstar [f]
นักแสดงยอดนิยม[n. exp.] (nak sadaēng) EN: superstar FR: superstar [f]

*superstar* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Superstar {m} | Superstars

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *superstar*
Back to top