ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*screw up*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น screw up, -screw up-

*screw up* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
screw up (phrv.) ยึดติดด้วยสกรู
screw up (phrv.) ขยำ
screw up (phrv.) ทำให้เสีย See also: ทำให้พัง, สูญเสีย Syn. mess up
screw up (phrv.) ทำร้าย See also: เป็นอันตรายกับ
screw up (phrv.) ทำให้วิตก See also: ทำให้กังวล, ทำให้ประสาทเสีย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If trash like you that can't keep up with the academic ability of regular students and can't adapt to living in a group screw up here, it's the end of the road!ถ้าของเสียเป็นเช่นพวกแกนั่นจะไม่ เป็นการรักษาความฉลาดของนักเรียนปกติเลย ...และไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับกลุ่ม ที่นี่ มันเป็นการสิ้นสุดของชีวิต
You can't just buy me a guitar every time you screw up, you know.ไม่ใช่ว่าเธอจะแค่ซื้อกีต้าร์ให้ฉัน ทุกครั้งที่เธอทำพลาด รู้ใช่มั๊ย
You know, I watched you very closely. You didn't screw up once.แม่จับตาดูหนูตลอดเลยนะ หนูเต้นไม่พลาดซักท่าเลยจ้ะ
That'd screw up even a good little boy like him.มันทำลายแม้กระทั่งเด็กดีๆอย่างเขา
I don't know how things normally run around here, but obviously there's been some sort of major screw up, which is cool.ฉันไม่รู้ว่าที่นี่อยู่หรือดูแลกันยังไงนะ แต่ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือที่นี่เต็มไปด้วยอันตรายซึ่งมันก็ดีนะ
Most 16, 17-year-old kids, they make a bad choice, something gets broken, they screw up in class, hurt somebody's feelings, show up at the prom drunk, they get sent to the principal's office,เด็กอายุ 16-17 ส่วนใหญ่เลือกเดินทางผิด ทำลายสิ่งของ โดดเรียน
You get to the point where you expect to screw up. You expect to fail.นายมาถึงจุดที่กลัวจะพลาด กลัวจะล้มเหลว
I mean, you screw up every relationship you've ever been in.มีแฟนกี่คนคุณก็หาเรื่องเลิกหมด
If you try to escape, you'll screw up our release.ถ้าพยายามหนี จะพลอยให้เราไม่ได้รับการปล่อยตัว
You screw up our lives, and the best you can do is,คุณทำลายชีวิตของเรา แล้วคุณทำได้แค่
I've always been afraid I'd screw up our lives so badly we'd need a backup plan.เพราะ ผมกลัวว่าซักวันผมจะทำชีวิตเราพัง ผมเลยเตรียมแผนสองไว้แล้ว
Makes perfect sense. Let's completely screw up your house so you never wanna spend another night in it.ไปดีมีสุข กลับไปอยู่บ้านเก่านายโดยถาวร

*screw up* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
こんがらかる;こんがらがる[, kongarakaru ; kongaragaru] (v5r) to become entangled; to become complicated; to get mixed up; to screw up; to get caught up in
勇を鼓す[ゆうをこす, yuuwokosu] (exp,v5s) to screw up one's courage; to take heart
奮う[ふるう, furuu] (v5u) (1) to show (ability); to wield (power); (2) to screw up one's courage; (P)
締め上げる;絞め上げる[しめあげる, shimeageru] (v1,vt) (1) to screw up; to put the screws on (a person); (2) to constrict (someone, something)

*screw up* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขยิบตา[v. exp.] (khayip tā) EN: blink ; screw up one's eyes FR: cligner de l'oeil
เสียหาย[v.] (sīahāi) EN: ruin ; screw up (vulg.) FR: bousiller (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *screw up*
Back to top