ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*papule*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น papule, -papule-

*papule* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
papule (n.) ผด Syn. papula pimple
English-Thai: HOPE Dictionary
papule(แพพ'พิว) n. ตุ่มเล็ก ๆ กลมแข็งบนผิวหนัง (มักอักเสบแต่ไม่มีหนอง), See also: papular adj. papulose adj.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
papuleผื่นนูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gottron's Papulesตุ่มแดงบริเวณข้อนิ้วมือ [การแพทย์]

*papule* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
丘疹[きゅうしん, kyuushin] (n) pimple; papule

*papule* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สิว[n.] (siu = sīu) EN: pimple ; pustule ; papule ; acne FR: bouton [m] ; acné [m] ; pustule [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *papule*
Back to top