ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*munch*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น munch, -munch-

*munch* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
carpet muncher (sl.) เลสเบี้ยน
munch (vi.) เคี้ยวเสียงดัง See also: เคี้ยวตุ้ยๆ Syn. crunch, grind, mash
munch (vt.) เคี้ยวเสียงดัง See also: เคี้ยวตุ้ยๆ Syn. crunch, grind, mash
munch (sl.) อาหาร
muncher (n.) ผู้เคี้ยวมีเสียง
munchies (n.) อาหารว่าง See also: อาหารกินเล่น Syn. light meal, snack
rug muncher (sl.) เลสเบี้ยน
English-Thai: HOPE Dictionary
munch(มันชฺ) v. เคี้ยวอย่างแรง (มักมีเสียง), See also: muncher n.
English-Thai: Nontri Dictionary
munch(vt) เคี้ยว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Police! Doughnut-munching morons! Help me!ตำรวจ หมาต๋า ช่วยด้วย
Holy cow, Munchak. You didn't tell me your friend was CNN.ให้ตายเถอะมันแชค คุณไม่ได้บอกผมว่าเพื่อนคุณคือซีเอ็นเอ็น
Uh, Münchausen syndrome by proxy.Munchausen syndrome by proxy.
Oh, I get it, you guys look hungry yeah, yeah, yeah, you probably got the munchies or something.โอ ฉันว่า เพื่อน ๆ ดูจะหิว นะ ใช่ ใช่ นาย บางทีนายอยากกินของขบเคี้ยว หรืออะไรบ้างนะ
This is a classic example of Munchausen's Trilemma.นี่เป็นตัวอย่างคลาสลิคของ Munchausen's Trilemma
You know they call us Dick Munch and the Penis?You know they call us Dick Munch and the Penis?
If Coco, Taffy and Munchy wereฉันรักพวกมันเท่ากันหมด
Oh, since we're being honest, Munchy didn't go to any farm.ในเมื่อเราพูดกันตรง ๆ มันชี่ไม่ได้ไปอยู่ที่ฟาร์มหรอกนะ
And let me guess, he liked to munch on his fans.แล้วกลายเป็น James Dean งั้นเหรอ
Now do be careful, you little munchkins. Excuse me. - What are you doing here?ขอตัวนะคะ คาร์ล คุณมาทำอะไรที่นี่?
He won't be so damn happy his wife's a fruit-munching monster!เขาคงจะไม่มีความสุขกับเมีย ที่กินผลไม้เสียงดังอย่างกับสัตว์ประหลาดหรอก
# Food is served and you're stone cold munching' ##อาหารเสริฟแล้ว เหมือนกำัลังนั่งกินหินแช่เเข็ง#

*munch* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
慕尼黑[Mù ní hēi, ㄇㄨˋ ㄋㄧˊ ㄏㄟ, 慕尼黑] München or Münich (capital of Bavaria, Germany)

*munch* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スナック菓子[スナックがし, sunakku gashi] (n) snack food (esp. potato chips, popcorn, etc.); munchie; nosh
ぼりぼり;ぽりぽり[, boribori ; poripori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) munching; crunching; (2) (on-mim) scratching
むしゃむしゃ[, mushamusha] (adv) munch; crunch
齧る;噛る;囓る[かじる, kajiru] (v5r,vt) (1) to chew; to bite (at); to gnaw; to nibble; to munch; to crunch; to have a smattering of; (2) to dabble in (e.g. hobby, instrument)

*munch* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอ็ดเวิร์ด มุงค์[n. prop.] (Etwoēt Mung) EN: Edvard Munch FR: Edvard Munch
ของขบเคี้ยว[n.] (khøngkhopkh) EN: munchies ; light food snacks ; snacks ; things to bite or chew FR:
ตระกูลมูลชาติ[n.] (trakūnmūnch) EN: lineage ; family background FR:

*munch* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mampf {m}munchies

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *munch*
Back to top