ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*manipulative*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น manipulative, -manipulative-

*manipulative* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
manipulative (adj.) ซึ่งจัดการ See also: ซึ่งปรับให้เหมะสม, ซึ่งเปลี่ยนแปลง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Manipulative behaviorพฤติกรรมชักจูง [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No. He's a manipulative, self-righteous Uncle Tom.ไม่ เขามีความสามารถในการปรับตัว/ เป็นคนมีคุณธรรมในตัวเองเหมือนคุณลุงทอม
So far,all you've told me about is a manipulative bitch who,uh,screwed you,นายก็เล่าถึง อีหนูจอมวางแผนที่... คั่วนาย
I would have relaxed and dropped the manipulative plotting and devoted myself to being the best girlfriend ever.ฉันควรจะรู้สึกเบาใจ และ ลดความพยายามที่จะปรับตัวไปแล้ว ฉันวางบทและทุ่มเทตัวของฉันเพื่อที่จะเป็น แฟนที่ดีที่สุด ที่เค้าเคยมี
It was inappropriate, not to mention manipulative and stupid.- เธอสูบบุหรี่ด้วยหรอ? - ฉันรู้ โอเค ฟังนะ ฉันรู้ว่าเธอมีสิทธิจะโกรธฉัน แต่ฉันไม่มีทางเลือกแล้ว ก็เลย...
Unless he's a calculating, manipulative liar.นั่นแหล่ะคือธุระของเธอ สเตฟานไม่มีเรื่องพวกนั้นเลย ใช่รึ?
He's manipulative and calculating and--เขาชักไย เขาวางแผน และ...
You think people are lying, manipulative bastards.คุณ คิด ว่า คน โกหก \ bastards Nmanipulative.
You twisted, manipulative psychopath.เธอปั่นป่วนการควบคุมคนป่วยทางจิต
She's a conniving, manipulative little grifter Who put my son through hell.ยัยนั่นมันพวกสิบแปดมงกุฎ ที่ทำให้ลูกชายฉันตกนรกทั้งเป็น
Well, the truth is, you're the same lying, selfish, manipulative bitch that you've always been.อืม ความจริงก็คือ เธอก็ยังเหมือนเดิม หลอกลวง และ เห็นแก่ตัว เป็นยัยตัวคอยบงการ ที่เคยเป็นมา
Because Katherine is a manipulative, nasty little slut.เพราะว่าแคทเธอรีนชอบยุ่มย่าม จัดการเรื่องน่ารังเกียจพวกนี้นะสิ
Hmm? You manipulative, psychotic bitch.ใช่มั้ย ยัยจอมบงการ โรคจิต

*manipulative* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
操作的[そうさてき, sousateki] (adj-na) (1) operational; (2) manipulative
整体[せいたい, seitai] (n,adj-no) Setai (manipulative therapy based on Chinese and Japanese traditions, and encompassing osteopathy, massage and chiropractic)

*manipulative* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Manipulationstherapie {f} [med.]manipulative therapy
Manipulation {f} [med.]manipulative treatment
manipulativ {adj} | manipulativer Eingriff [med.]manipulative | manipulative operation
Manipulationstechnik {f}manipulative technique

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *manipulative*
Back to top