ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*hatchery*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hatchery, -hatchery-

*hatchery* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hatchery (n.) สถานที่ฟักไข่ โดยเฉพาะไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่ปลา
English-Thai: HOPE Dictionary
hatcheryn. สถานที่ฟักไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่ปลา
English-Thai: Nontri Dictionary
hatchery(n) ที่ฟักไข่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That was a nice job covering' up your baby hatchery downtown.มุขผมใช้ได้มั้ยเอาเด็กปลอมไปเล่นที่ดาวน์ทาวน์น่ะ
They discovered your baby hatchery and, boom, problem solved.มันก็แค่หาตัวเด็กให้พบ ตูมเดียวหมดปัญหา
It was abandoned 3 weeks ago on Fish Hatchery Road, picked up by Gus' Towing Service, where it has been collecting dust and racking up storage fees ever since.มันถูกทิ้งไว้ 3 อาทิตย์ก่อน ที่ถนนฟิชแฮทเชอรี่ ลากไปโดยกัสโทวิ่งเซอร์วิส ที่ที่มีแต่ฝุ่น
Where's Fish Hatchery Road?ถนนฟิชแฮทเชอรี่อยู่ที่ไหน
I came here to grow fish in my hatchery.ลิตรมาที่นี่เพื่อเติบโตปลาในโรงเพาะฟักของฉัน

*hatchery* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
養魚場[ようぎょじょう, yougyojou] (n) hatchery

*hatchery* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brutplatz {m}hatchery

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *hatchery*
Back to top