ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*gaiety*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น gaiety, -gaiety-

*gaiety* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gaiety (n.) ความสนุกสนาน See also: ความสำราญใจ, ความรื่นเริง Syn. gayness, cheerfulness, glee Ops. glom, sadness
English-Thai: HOPE Dictionary
gaiety(เก'อิที) n. ความเบิกบานใจ,ความร่าเริง,ความหรูหรา,gaieties งานรื่นเริง,งานรื่นเริงเฉลิมฉลอง., Syn. gayety,joy
English-Thai: Nontri Dictionary
gaiety(n) ความงาม,ความเบิกบาน,ความรื่นเริง,ความสนุกสนาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hold on. The Blue Key is sweetness and gaiety, huh?เดี๋ยวก่อน กุญแจน้ำเงินคือความหวานและความสนุกสนาน ?

*gaiety* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欢乐[huān lè, ㄏㄨㄢ ㄌㄜˋ, 欢乐 / 歡樂] gaiety; gladness; glee; merriment; pleasure; happy; joyous; gay

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *gaiety*
Back to top