ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*family tree*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น family tree, -family tree-

*family tree* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
family tree (n.) แผนภูมิแสดงลำดับเครือญาติของวงศ์ตระกูล Syn. genealogy
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Family Treeสายวิวัฒนาการ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's perfect for documenting your family tree or for making treasure maps!ผมพเนจรคนเดียวมา 12 ปีแล้ว
This is my family tree going back 300 years.นี่เป็นต้นไม้ครอบครัวของฉัน ย้อนหลังกลับไป 300 ปีแน่ะ
You type in your credit-card details and up comes your family tree. It's amazing. Look.คุณแค่พิมพ์หมายเลขบัตรเครดิต แล้วมันก็จะแสดงต้นไม้ครอบครัวออกมา เริ่ดมาก ดูสิ
He won't back off till he exposes the twisted branches of my family tree, from my father's indiscretions to my murderous brother to the root of all evil... me.เขาจะไม่ยอมหยุดจนกว่าจะเผย กิ่งที่บิดเบี้ยวจากครอบครัวผม ตั้งแต่พ่อผู้สะเพร่า จนถึงพี่ชายตัวอันตรายของผม ลงถึงรากของปีศาจทั้งปวง
You see, I have one of those great-great-granddaddies, like you, way up in my family tree, name of Silas Wilkinson.ผมก็มีปู่ทวดอยู่ในยุคนั้นเหมือนกับคุณ บรรพบุรุษของผม ชื่อ ไซรัส วิลคินสัน
All kinds of birth records, family trees, newspaper clippings about me.ลำดับครอบครัว ข่าวเรื่องของฉัน เขาบอกว่าเป็นของคุณ
I, uh, researched her family tree, and there's a 16-generation remove, but look.ผมได้ค้นคว้าผังวงศ์วาน ของตระกูลเธอ มีตั้ง 16 ชั่วคน ที่ถูกย้ายออกไป แต่ดูนี้สิ
Do most family trees come up on the internet?นี่ครอบครัวของนาย แค่ค้นหาออนไลน์ มันก็เจอทันทีเหรอ
Well, it's a weird one, and it was buried pretty deep, but Bobby and me were combing through the family trees on all the victims, and we started seeing, well, the families all came over to America the same year.มันแปลกอยู่หน่อยนะ แล้วก็หายากอยู่เหมือนกัน แต่บ็อบบี้กับฉัน กำลังจัดการกับ ผังตระกูลของเหยื่อ ทุกรายแล้วเราก็พบว่า
♪ The only Berry on my family tree. ♪เป็นแบร์รี่คนเดียวในครอบครัว
Apple doesn't fall far from the family tree, does it?ลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้น จริงไหม?
If anybody I was related to was that deranged, then, yes, our family tree would get some serious pruning.ถ้าใครสักคนที่เป็นญาติฉัน จิตเสื่อมได้ขนาดนั้นจริงๆ ก็ใช่ ครอบครัวเราคง ตัดเขาออกไปจริงๆ

*family tree* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牒谱[dié pǔ, ㄉㄧㄝˊ ㄆㄨˇ, 牒谱 / 牒譜] genealogy; family tree; same as 譜牒|谱牒
谱牒[pǔ dié, ㄆㄨˇ ㄉㄧㄝˊ, 谱牒 / 譜牒] genealogical record; record of ancestors; family tree
家谱[jiā pǔ, ㄐㄧㄚ ㄆㄨˇ, 家谱 / 家譜] genealogy; family tree

*family tree* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
家系図[かけいず, kakeizu] (n) family tree
系図[けいず, keizu] (n) family tree; pedigree; genealogy; (P)

*family tree* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครือญาติ[n. exp.] (khreūa yāt) EN: family tree ; family line ; lineage ; family ; relatives ; ancestry FR: arbre familial [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *family tree*
Back to top