ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*deftness*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น deftness, -deftness-

*deftness* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deftness (n.) ความคล่องแคล่ว See also: ความชำนิชำนาญ Syn. skill, dexterity
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความกระฉับกระเฉง (n.) deftness See also: agility, quickness, nimbleness, dexterity Syn. ความคล่องตัว, ความว่องไว
ความคล่องตัว (n.) deftness See also: agility, quickness, nimbleness, dexterity Syn. ความกระฉับกระเฉง, ความว่องไว
ความคล่องแคล่ว (n.) deftness See also: agility, quickness, nimbleness, dexterity Syn. ความคล่องตัว, ความกระฉับกระเฉง, ความว่องไว
ความคล่องแคล่ว (n.) deftness See also: agility, quickness, expert, dexterity, skill Syn. ความว่องไว, ความคล่องแคล่วว่องไว Ops. ความเฉื่อยชา, ความเหนื่อยหน่าย
ความคล่องแคล่วว่องไว (n.) deftness See also: agility, quickness, expert, dexterity, skill Syn. ความว่องไว Ops. ความเฉื่อยชา, ความเหนื่อยหน่าย

*deftness* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความคล่องแคล่ว[n.] (khwām khløn) EN: deftness ; agility ; quickness ; nimbleness ; dexterity FR: agilité [f] ; habileté [f]
ความคล่องแคล่วว่องไว[n. exp.] (khwām khløn) EN: deftness FR:
ความว่องไว[n.] (khwām wǿngw) EN: quickness ; agility ; deftness ; nimbleness FR: agilité [f] ; vivacité [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *deftness*
Back to top