ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*blinder*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น blinder, -blinder-

*blinder* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blinder (n.) สิ่งที่ดีเยี่ยมในกีฬา
blinder (sl.) แสนจะสนุกสนาน See also: สนุกสุดยอด
English-Thai: HOPE Dictionary
blinder(ไบล'เดอะ) n. ที่ปิดตาม้า, Syn. blinker
English-Thai: Nontri Dictionary
blinder(n) แผ่นปิดตาม้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Right now you're blinder than I am.ตอนนี้ เธอตาบอดยิ่งกว่าฉันซะอีก.
You just keep on plowing ahead with them blinders on,นายไถลไปกับพวกมันต่อไป แบบหูหนวกตาบอด
You know, but the thing abouthem blinders is...นั่นล่ะ แต่อย่างนึง การปิดหูปิดตาก็คือ..
Take off your blinders, brothers and sisters.ลืมตาดูให้ดีๆ สิ พี่น้อง
If I do that, she'll put on blinders and run out into the line of fire.ถ้าผมทำอย่างนั้น เธอก็จะยิ่งไม่ยอมใหญ่เลย แล้วก็วิ่งออกไปประจันบานแนวหน้าทันที
Anyone who tells you the future of gravy is nitrogen-based is cooking with blinders on, Cece.ใครที่เล่าเกี่ยวกับ น้ำซุปเกรวี่ มีพื้นฐานเป็นไนโตรเจน พวกนั้นหลับตาทำ ซีซี
Is it just me or is she blinder than she was last year?นี่ฉันคิดไปเองรึเปล่า ว่าเธอดูตาบอดมากกว่าปีที่แล้วน่ะ
You think that I have blinders on, but I see.คุณคิดว่าผมมองข้ามบางเรื่องไป แต่ผมมองเห็น
Well, sounds like maybe mom's got blinders on.แปลว่าบางทีแม่เขาอาจจะเห็นแต่แง่ดีก็ได้
You put these blinders on and you just charge ahead!ลูกเหมือนกับคนที่ปิดตาไว้ แล้วเอาแต่ตะลุยไปข้างหน้า
Beware of his bone grinders, brain blinders, flesh peelers, chromosomal inverters, catatonic sludge, black hole trapdoors, and, of course, radiation.ระวังเครื่องบดกระดูกของเขากีด สมองปอกเปลือกเนื้อ อินเวอร์เตอร์โครโมโซม กากตะกอนที่ไม่สามารถเคลื่อนไหว, ลับหลุมดำและแน่นอนรังสี

*blinder* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
目隠し[めかくし, mekakushi] (n,vs) (1) something used to cover the eyes; blindfold; blinder; blinker; eye bandage; (2) concealing one's home such that the interior cannot be seen from outside

*blinder* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มู่ลี่[n.] (mūlī) EN: bamboo blind ; bamboo curtain ; chick ; venetian blind ; sun-blind ; view breaker ; eyeshade ; blinder FR: store [m] ; persienne [f]

*blinder* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blinde {m,f}; Blinderblind man; blind woman

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *blinder*
Back to top