ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*โล่งใจ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น โล่งใจ, -โล่งใจ-

*โล่งใจ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โล่งใจ (v.) be relieved See also: feel relieved, be carefree, be at ease, be relaxed Syn. เบาใจ, หมดกังวล, โล่งอก Ops. หนักใจ, หนักอกหนักใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
relieve(vt) ช่วยเหลือ,บรรเทาลง,ทำให้โล่งใจ,สงเคราะห์,แบ่งเบา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They've been like a married couple for so many years... it's a relief that they're finally married.และเหมือนคู่แต่งงานแล้วมาหลายปี ผมก็โล่งใจสุดๆ ที่สองคนนี้ลงเอยกันซะที
Behold, Megatron, I was so relieved to hear of your...โอ้,ท่านเมกาทรอน ข้าโล่งใจนัก ที่ได้เห็น ท่านฟื้นคืนชีพแล้ว
Thank God. I'll take it. Yeah.ขอบคุณพระผู้เป็นเจ้า ผมโล่งใจขึ้น ใช่
Look, I'm just relieved we can fix him.นี่ ฉันแค่โล่งใจ ที่เรารักษาเขาได้
Well, that's comforting. Not to worry.อืม โล่งใจจัง ไม่ต้องกังวล
I'm glad, though. To see that you're back.แต่ยังไงซะ ฉันก็โล่งใจ ที่นายกลับมา
Believe me, it would be a welcome relief not to have to judge.เชื่อเถอะนะ ระบายมาเถอะจะได้โล่งใจ ฉันไม่ด่วนตัดสินหรอก
Master Piell, it's good to see you alive, my friend.อาจารย์พิเอลล์ โล่งใจเหลือเกิน ที่ท่านไม่เป็นอะไร สหาย
Bunny-bunny, bunny-bunny, Carrot-carrot.ฉันได้กลับมาที่ความรู้สึกของฉัน เพื่อให้คุณสามารถโล่งใจตอนนี้ คุณต้องการอะไรกันแน่
With jury selection about to begin, citizens of Rosewood are bracing for a trial that is certain to garner an abundance of attention from both local residents and the media.การเลือกคณะลูกขุนกำลังเริ้มต้น พลเมื่องในโรสวูด จะโล่งใจจากการสอบสวน นั่นคือบางอย่างที่รวบรวมไว้ ความสมบูรณ์ของความสนใจ.
You know, you could at least pretend you're relieved that Serena wasn't institutionalized.อย่างน้อยเธอก็น่าจะ แกล้งทำเป็นโล่งใจ ที่เซรีน่าไม่ได้เข้ารับการรักษานะ
Because I think there's some part of you that's relieved that bomb never went off.เพราะฉันคิดว่า บางส่วนในตัวคุณ โล่งใจที่ ระเบิดไม่ได้เกิดขึ้น
Honestly, I'm just so relieved that you guys are here, and I'm very happy about the idea of sleeping and just...เอาจริงๆ นะ ฉันโล่งใจที่เราทุกคนมาอยู่นี่ และฉันแฮปปี้มากเกี่ยวกับไอเดียของการหลับและ...
Mmm! Well, I, for one, am relieved this is finally over, Joanna.ฮืมมม เอิ่ม ฉันโล่งใจที่ในที่สุดนี่ก็จบซักที โจแอนนา
Watching your vicious bastard die gave me more relief than 1,000 lying whores.การได้เฝ้าดูเจ้าเด็กเปรตนั่นตาย ทำให้ข้าโล่งใจเสียยิ่งกว่า มีกระหรี่พันตัวจอมโกหก
Though it's nice to talk to a real doctor about Spencer.ฉันโล่งใจมากที่ได้คุยกับหมอ เรื่องสเปนซ์เป็นเรื่องเป็นราว
Wouldn't that be a relief?ไม่มีทำให้คุณโล่งใจหรอกหรอ?
I feel so much better.ข้ารู้สึกโล่งใจขึ้นมากเลย
Though I'm relieved to see you unharmed I am surprised the Akkadian didn't kill you.ข้าโล่งใจที่เจ้าไม่เป็นไร ข้าเเปลกใจที่เจ้าอัคเคเดียไม่ฆ่าเจ้า
When Jeremy finally told me you were all right, I can't tell you the relief.พอเจเรมี่บอกฉันว่าคุณสบายดี ฉันไม่สามารถบอกได้เลยว่าโล่งใจขนาดไหน
Fun for me is just getting off that plane in one piece.ฉันแค่ขอให้เหยียบพื้นอีกครั้งก็โล่งใจแล้ว
But at the same time I'm relieved.แต่เวลาเดียวกัน ฉันก็โล่งใจ
That'd really help me out. It's on Samson, half block, silver Caprice.ผมจะได้โล่งใจ จอดที่แซมสัน ไม่ไกล คาร์พรีซสีเงิน
Now that I see that you are fine, I am so relieved.แต่ตอนนี้ก็เห็นแล้วว่าหลานสบายดี ย่าค่อยโล่งใจหน่อย
Now, you'll all be delighted to hear that the tenacious Sergeant Angel has been taken care of.และตอนนี้,เราโล่งใจที่ได้ยิน ว่าจ่าแองเจิ้ล ได้ถูกจัดการแล้ว
For the first time in my life, you know, I'm glad.ครั้งแรกของชีวิตผม พ่อรู้ไหม ผมโล่งใจ
I can't tell you how relieved I am.ฉันบอกไม่ถูกเลยว่าโล่งใจแค่ไหน
Oh, thank the maker! I'm so relieved.โอ้ ขอบคุณ ท่านผู้สร้าง โล่งใจจริงๆ
Well,that's a relief.เฮ้อ! ค่อยโล่งใจหน่อย
Oh, God, I am so relieved.โอ้พระเจ้าผมโล่งใจมาก
It's nothing. I'm just so relieved.มันไม่มีอะไร ฉันแค่โล่งใจมาก
And I, for one, am relieved that we are the host nation and therefore qualify automatically for the tournament.แต่ผมก็โล่งใจนะ.. ที่เราเป็นประเทศเจ้าภาพ.. เพราะนั่นทำให้เรามีสิทธิ์เข้าแข่งขัน..
I'm glad I had reason to invite you. Bye.เธอมาตามแผนที่วางไว้เลย โล่งใจจริงๆ
Thank you, i'm so reliefed you understand.ขอบใจนะ, ฉันรู้สึกโล่งใจที่นายเข้าใจ
For nearly breaking my neck, but i'm too relieved.ที่เกือบหักคอผม แต่ผมก็โล่งใจ
So, when you came, I was really relieved.แต่พอนายมาฉันก็รู้สึกโล่งใจ
After he reads the results, he'll be relieved.หลังจากเขาอ่านผลการตรวจ, เขาก็จะโล่งใจ
I can't imagine what you must be feeling.ชั้น ชั้นรู้สึกโล่งใจ
I felt confident that you would not perform an autopsy... even if you had, we still would have bought enough time.ฉันโล่งใจที่เจ้าไม่ตรวจสอบให้ถี่ถ้วน หรือต่อให้ทำแบบนั้น.. เราก็ยังซื้อเวลาได้นานพอ
Jesus, God knows I'm relieved.ให้ตายสิ พระเจ้าทรงรับรู้ว่าฉันโล่งใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *โล่งใจ*
Back to top