ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*โดยร่วม*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น โดยร่วม, -โดยร่วม-

*โดยรวม* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โดยรวม (adv.) generally See also: totally, entirely Syn. โดยทั่วไป
English-Thai: HOPE Dictionary
middle eastตะวันออกกลางเป็นบริเวณตั้งแต่ลิเบียจนถึงอาฟกานิสถานโดยรวมถึงอียิปต์ ชูดาน อิสราเอล
optical fibreเส้นใยนำแสงหมายถึงวัสดุที่ทำจากใยแสง หรือพลาสติก ที่สามารถสะท้อนแสง หรือแสงผ่านทะลุได้ ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลหรือสื่อสารข้อมูลแบบหนึ่ง สามารถถ่ายเทข้อมูล ได้ทีละมาก ๆ และทำได้รวดเร็ว เช่น สามารถส่งเอกสาร 2700 หน้าได้ภายในเวลาเพียง 6 วินาที ในปัจจุบัน เชื่อกันว่า ราคาโดยรวมถูกกว่าการถ่ายโอนข้อมูลด้วยวิธีอื่น
photosynthesis(โฟโทซิน'ธิซิส) n. กระบวนการที่พืชสร้างคาร์โบไฮเดรตโดยรวมกันกับคาร์บอนไดอ๊อคไซด์และน้ำเมื่อมีแสงกับคลอ-โรฟิลล์., See also: photosynthetic adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
collective(adj) เกี่ยวกับหมู่คณะ,เกี่ยวกับส่วนรวม,โดยรวม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Circuit breakerมาตรการหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวเป็นมาตรการที่ตลาดหลักทรัพย์นำมาใช้หยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวในยามที่การซื้อขายโดยรวมในตลาดหลักทรัพย์เกิดตกต่ำลงอย่างมากมายผิดปกติ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ลงทุนโดยทั่วไปได้มีเวลาตรวจสอบข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ระยะหนึ่งก่อนที่จะเปิดให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ต่อไป ในปัจจุบันนี้ระบบ circuit breaker ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดว่า หากระดับ SET Index ลดต่ำลงเท่ากับหรือเกินกว่า 10% จากจุดปิดของวันก่อน ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดพักการซื้อขาย 30 นาที เมื่อเปิดซื้อขายใหม่แล้วหาก SET Index ลดต่ำลงอีก จนมีระดับที่ลดลงเท่ากับหรือเกินกว่า 20% จากจุดปิดของวันก่อน ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดพักการซื้อขายอีก 1 ชั่วโมง แล้วเปิดให้ซื้อขายต่อจนสิ้นวัน ในการหยุดพักการซื้อขายกรณีใดกรณีหนึ่งข้างต้น ถ้าระยะเวลาในรอบการซื้อขายนั้นเหลือไม่ถึง 30 นาทีหรือ 1 ชั่วโมงแล้วแต่กรณี จะพักการซื้อขายเพียงระยะเวลาที่เหลือในรอบดังกล่าวเท่านั้น แล้วเปิดซื้อขายรอบใหม่ตามปกติต่อไป [ตลาดทุน]
Market priceราคาตลาดราคาหุ้นใด ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ที่เกิดจากการซื้อขายครั้งหลังสุดเป็นราคาที่สะท้อนถึงความต้องการซื้อและความต้องการขายจากผู้ลงทุนโดยรวมในขณะนั้น [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
all in all (idm.) โดยรวม See also: ดูโดยรวม, พิจารณาจากทั้งหมดแล้ว
global (adj.) โดยรวม See also: ทั่วโลก, กว้างๆ Syn. worldwide
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A top-secret research facility... owned and operated by the Umbrella Corporation... the Hive houses over 500 technicians, scientists and support staff.เป็นที่สำหรับการทำโครงการวิจัยลับสุดยอด ที่สร้างขึ้นโดย องค์กรของแอมเบลล่า ที่นี่เป็นบ้านที่อยู่โดยรวมของพนักงานเทคนิค นักวิจัย และทีมสนับสนุน
Now, the group that I supervise focuses on methamphetamine which is a growing problem in the country, unfortunately.ใช่ครับ โดยแท้จริงทีเดียว ตอนนี้ เราได้มีความสำเร็จในบางพื้นที่ แต่จากการประเมินโดยรวม ดูเหมือนว่านับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้น
Exhausted, confused, but physically she's fine.เหนื่อย สับสน แต่โดยรวมๆ แล้ว เธอยังรู้สึกดี
I don't know why, but overall, it just smells like the color brown. Your thoughts?ผมไม่ทราบว่าทำไม แต่โดยรวมก็ เพียงกลิ่นเหมือนสีน้ำตาล
I want it, overall, to be about love and peace.ฉันอยากให้ โดยรวม เป็นหนังเกี่ยวกับรักและสันติภาพ
Plus, Emily's software said we're totally compatible, not so much with his wife though.บวกกับ, ซอฟต์แวร์ที่เอมิลี่บอก โดยรวมแล้ว ไม่มากนัก กับสิ่งที่เมียเขาเป็น
Oh, I consider it a vast improvement in terms of energy consumption, overall efficiency--อ่อ เท่าที่ผมได้พิจารณาอย่างละเอียด ผมว่ามันมีข้อเสียใหญ่ๆที่ต้อเเก้ไขในด้านของ การสิ้นเปลืองพลังงานมากเกินไป โดยรวมเเล้วก็ถือว่า มีประสิทธิภาพดีครับ
He reminds me of one of the Von Trapp children, and he's a little overeager, but for the most part, I like him.เขาทำให้ผมนึกถึงหนึ่งในกลุ่มเด็กนักดนตรีเลย และเขาก็ค่อนข้างออกนอกหน้านะ แต่โดยรวมแล้ว ผมก็ชอบเค้านะ
But he also discovered something shocking a rapid rise, unprecedented in human history in the overall level of CO2, one that has continued ever since.แต่เขายังค้นพบบางสิ่ง บางอย่างที่ตกตะลึง เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว, เป็นประวัติการณ์ ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ในระดับโดยรวมของ ซีโอ2,
The general alarm is set up to inform the entire rig of, number one, fire, number two, combustible gas, number three, toxic gas.ระบบเตือนภัยทั่วไปได้รับการติดตั้ง เพื่อรายงานสถานการณ์โดยรวมของแท่น หนึ่ง-ไฟ สอง
So, it's really great for the boxing fans, it's great for the storyline, and it's only gonna elevate their fight game.นี่มันดีสำหรับแฟนมวยมาก มันดีกับเรื่องโดยรวม แล้วมันจะยกระดับการชกของพวกเขา
If this is a totally self-contained ecosystem...ถ้าพูดโดยรวมทั้งหมดนี่คือ ระบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม แบบไม่พึ่งพาใคร
You know, history shows us that every decision a man makes has an effect on the sum of his life.รู้ไหมว่า ประวัติศาสตร์ได้แสดงให้เรารู้ว่า การตัดสินใจทุกๆครั้งของคนๆหนึ่งจะมีผลกระทบต่อชีวิตโดยรวมของคนๆนั้น
If you consider the overall improvement to the company, the system will exceed these predictions.ถ้าท่านนึกถึงการพัฒนาของบริษัทโดยรวม ระบบนี้จะให้ผลประโยชน์มากกว่าที่เราคาดไว้
Overall, that is good news.โดยรวมแล้ว .. ยังเป็นข่าวดี
In sum, your daughter's breasts are lopsided.โดยรวมแล้ว,หน้าอกลูกสาวคุณ ไม่เท่ากัน
It's all Arsenal, two-nil up and looking like they could go further ahead.เกมโดยรวมเป็นของอาเซนอล แล้วได้ประตูไป 2 ต่อ 0 ยิ่งทำให้อาเซนอลได้ใจ
WELL,I PREFER TO LOOK AT THE BIG PICTURE.อืม ผมอยากจะมองภาพโดยรวมก่อน
I mean, you know, he had a key, fit the profile.ฉันหมายถึง นายรู้นะ เขามีกุญแจ ตรงตามข้อมูลโดยรวม
And you see I've assigned realistic pressure areas to each of the global zones.แล้วคุณจะเห็นสัญญาณที่แท้จริง หย่อมความกดอากาศโดยรวมทั้งหมด
But rene, he's-- he's solid all the way to the foundation.แต่พื้นฐานโดยรวมแล้ว เรเน่เป็นคนไว้ใจได้
I-i'm just doing a polish.it's basically done.คือผมแค่กำลังขัดเกลานิดหน่อย โดยรวมมันเสร็จแล้วล่ะครับ
But overall, it went really well.แต่โดยรวมแล้วก็ผ่านไปด้วยดี
With her old lover.โดยรวมหัวกับคนรักเก่าของเธอ
Wipes out most of her immune system, she gets a whole lot worse.แล้วก็ทำลายระบบภูมิต้านทานร่างกายไปด้วย, อาการโดยรวมเธอจะแย่ลง
It can lift vast amounts.โดยรวมมันสามารถแสดงพลังได้
A small group to locate and neutralize dubaku.โดยรวมกลุ่มเล็กๆ และลบล้างดูบากู
Overall, pal. Not in your company.โดยรวมแล้ว ไม่ใช่แค่บริษัทของคุณเท่านั้น
But the larger picture still eludes you.แต่คุณยังไม่เห็นภาพโดยรวม
I'd say between 170,000 and 200,000, all in.000 ดอลลาร์ 000 ดอลลาร์ โดยรวม
It's only addressed to Leona. - Why not his dad?โดยรวมๆแล้วเราไม่ได้อะไรเลย
But mostly, I am fine.แต่โดยรวมแล้วฉันสบายดี
"Personality overview. Mr Stark displays compulsive behaviour."บุคคลิกโดยรวม สตาร์คมีพฤติกรรมวู่วาม
11 civilians infected, and your colleague.มีผู้ติดเชื้อ 11 คน, โดยรวมถึงเพื่อนร่วมงานของคุณด้วย.
And lily's, you know, the upper east side in general,และที่บ้านลิลลี่ เอ่อ\ ที่อัปเปอร์อีสไซด์โดยรวมน่ะ
And give your speech to the newlyweds... which I will write, although you are free to suggest overall themes... you and Carole will have a lovely mother-and-son dance in front of everyone.แล้วก็ให้เธอเป็นคนกล่าวสุนทรพจน์ ให้กับคู่เจ้าบ่าว-เจ้าสาว ซึ่งฉันจะเขียนเอง ฉะนั้นเธอก็จะว่าง ขอแนะนำรูปแบบงานโดยรวมนะ...
My colleagues and I are mapping the neurological substrates that subserve global information processing, which is required for all cognitive reasoning, including scientific inquiry, making my research ipso facto prior in the ordo cognoscendi.ฉันกับเพื่อนร่วมงานกำลังวางแผน เรื่องสารเคมีของระบบประสาทที่สนับสนุน การประมวลผลข้อมูลโดยรวม
A lot like it is here.โดยรวมแล้วก็เหมือนกับที่นี่
Well, at this time of night, that combo...ช่วงเวลากลางคืนอย่างนี้ โดยรวมนะ...
The whole of society from your perchถึงสังคมโดยรวมจากมุมสูงของคุณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *โดยร่วม*
Back to top