ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*รายการอาหาร*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น รายการอาหาร, -รายการอาหาร-

*รายการอาหาร* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รายการอาหาร (n.) menu See also: bill of fare, list of food Syn. เมนู, เมนูอาหาร
English-Thai: HOPE Dictionary
bill of faren. รายการสินค้า,โปรแกรม,บัญชีรายการอาหาร
entree(อาน'เทร) n. การเข้า,ทางเข้า,สิทธิในการเข้า,วิธีการเข้า,รายการอาหารสำคัญ, Syn. entry
mentor(เมน'เทอะ,-ทอร์) n. ที่ปรึกษาที่ชาญฉลาดและไว้ใจได้ menu (เมน'นู,เม'นู) n. รายชื่ออาหาร,รายการอาหาร,อาหารดังกล่าว
English-Thai: Nontri Dictionary
menu(n) รายการอาหาร,บัญชีอาหาร,เมนู
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
card (n.) รายการอาหาร See also: เมนู
carte (n.) รายการอาหาร See also: เมนู, รายการ, รายการสำหรับเลือก, รายการตัวเลือกบนคอมพิวเตอร์ Syn. cuisine table
cuisine table (n.) รายการอาหาร See also: เมนู, รายการ, รายการสำหรับเลือก, รายการตัวเลือกบนคอมพิวเตอร์ Syn. carte
menu (n.) รายการอาหาร See also: เมนู, รายการ, รายการสำหรับเลือก, รายการตัวเลือกบนคอมพิวเตอร์ Syn. carte, cuisine table
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
First, I notice that you offer soup and a half-sandwich?ข้อแรก ผมสังเกตว่ารายการอาหาร มีซุปกับแซนด์วิชครึ่งอัน
Crystal's our cook. The menu's not extensive, but she's a master at what she does.คริสตัล เป็นแม่ครัวของเรา แม้จะมีรายการอาหารไม่มาก แต่ก็อร่อย
Every day before noon, get your sunbae's opinions, organize a menu, organize a menu, make restaurant reservations, and collect the lunch money.ก่อนถึงมื้อกลางวันทุกวัน เธอต้องไปบอกรุ่นพี่ทุกคน จดรายการอาหารแล้วก็จองร้านอาหาร แล้วก็เก็บค่าอาหารด้วย
Let us adjourn ourselves to the nearest table... and overlook this establishment's board offare.พวกเราจะเลื่อนที่โต๊ะใกล้ที่สุด และการทบทวนรายการอาหารของสถานที่นี้
But I do suggest you order the special.แต่ผมแนะนำคุณ สำหรับรายการอาหารพิเศษ
Let's make a list.มาเตรียมรายการอาหารกันเถอะ
Would you like to see the menu?- ชา 2 แก้ว อยากดูรายการอาหารมั้ยคะ
And after giving me a food chart, asked me to make it for you.เค้าเอารายการอาหารมาให้ฉัน บอกฉันให้ทำให้คุณ
(laughs) I GOTTA GO PLAN THE MENU.ฉันต้องไปเตรียมรายการอาหาร
Hey, it's a big menu.รายการอาหารนั้นหนาไม่ใช่เล่นนะ
I can still stop the order with the kill code.ฉันหยุดรายการอาหารพวกนี้ได้ ถ้ามีคำสั่งยกเลิก..
I noticed a menu on the bar?ฉันเห็นรายการอาหารที่บาร์
I'm not on the menu.ฉันไม่อยู่ในรายการอาหาร
Why is she not taking our order?ทำไมหล่อนไม่รับรายการอาหารละ
Here's a coupon... free side with any regular order.เอานี่คูปอง.. ฟรี สำหรับรายการอาหารธรรมดา
On the menu this evening is a grilled tiger shrimp, marinated in coconut.รายการอาหารค่ำนี้เป็น กุ้งตะกาดปิ้ง หมักน้ำกะทิ
I was working up the menu in my head.ฉันกำลังคิดถึงรายการอาหารอยู่
Think about what you'd like to have.ถ้างั้นคุณก็คิดรายการอาหารที่คุณอยากทานนะ
Here's a list of approved foods, no sushi, no salads.นี่คือรายการอาหารที่คุณหมอโอเค ไม่เอาซูชิหรือสลัด
So? I need you to get on the phone. I need you to ask her out.เธอดูรายการอาหารเสร็จแล้วเหรอ
Thank you for your order.ขอบคุณสำหรับรายการอาหาร
I have a friend who just got married. She lives downstairs from them.ทวนรายการอาหารนะครับ
As the most addictive new food show?ในฐานะเป็นรายการอาหารที่ผู้ชมติดมากที่สุด
That we were this close to getting our own cooking show.ว่าเราใกล้จะเปิดรายการอาหารแล้ว
Oh, we're doing a demo for the Food Network.พวกเรากำลังทำเทปเดโม่สำหรับรายการอาหารน่ะ.
She will do anything in her power to make sure that my demo does not reach the executives at the Food Network!เธอจะทำทุกอย่างด้วยอำนาจของเธอ เพื่อให้เเน่ใจว่าเทปของฉันจะต้องไม่ถูกส่งไปยังเครือข่ายรายการอาหาร!
Sometimes God just fucks up your order and you got to chow down on that shitty shame sandwich.บางครั้งพระเจ้าเมินรายการอาหารของคุณ จนคุณต้องนั่งเคี้ยว แซนวิชราคาถูกเหนียวๆ
Mm-hmm. And this is my lunch order.อันนี้สำหรับทีมออกแบบของตกแต่ง... และนี่รายการอาหารเที่ยงของฉัน
I'll be right back to take your order.เดี๋ยวฉันจะกลับมารับรายการอาหารนะ
The submissive will eat regularly, to maintain her health and well-being from a prescribed list of foodsบ่าวจะต้องทานอาหารสม่ำเสมอ เพื่อบำรุงร่างกาย และสุขภาพ ตามรายการอาหารที่กำหนดไว้

*รายการอาหาร* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
メニュー[めにゅー, menyu-] Thai: รายการอาหาร English: menu

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *รายการอาหาร*
Back to top