ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*รับขวัญ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น รับขวัญ, -รับขวัญ-

*รับขวัญ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รับขวัญ (v.) invite the protecting spirit to return the body Syn. ปลอบ, ปลอบโยน
รับขวัญ (v.) console See also: comfort Syn. ปลอบ, ปลอบโยน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
YEAH, AND SHOWERS AREN'T JUST ABOUT PRESENTS. THEY'RE FUN.ใช่ งานรับขวัญไม่ได้มีแค่ของขวัญนี่ มันสนุกด้วย
YOU SAID "NO SHOWER." BUT LOOK AROUND--MEN.เธอบอก "ไม่มีงานรับขวัญ" แต่ดูสิ คนเต็มไปหมด!
For her shower, Charlie wants her favorite tamales from this place in Tucson and I tracked them down!รู้มั๊ย? สำหรับงานรับขวัญลูก ชาร์ลีอยากได้ทามาลีส์จานโปรด - จากที่นี่ในทูซอน ฉันลองหาดูแล้ว
I'm throwing Charlie a baby shower, so that she'll see me as a friend and let you and I spend more time together.โอ้ ใช่ ฉันจะจัดงานรับขวัญลูกให้ชาร์ลี เผื่อว่าเค้าจะเห็นฉันเป็นเพื่อนขึ้นมาบ้าง และยอมให้เราอยู่ด้วยกันมากขึ้น
And in the meantime, we can call, or e-mail, or video chat.โอ้พระเจ้า นี่สิบเอ็ดโมงแล้ว ได้เวลารับขวัญลูกชาร์ลี โอ้ ผมว่ามันสายไปที่จะยกเลิกงานแล้วนะ
And I want you to know, my only concern is protecting this baby, and giving it everything it deserves.นี่เหมือนจะเป็น งานรับขวัญเด็กนรกแตกเลย เป็นผู้ชาย
You know, a little, um, housewarming.ก็นั่นแหละ ของรับขวัญ นิดๆหน่อยๆ ขอบคุณค่ะ
BUT I REALLY DON'T WANT A BABY SHOWER.แต่ฉันไม่อยากจัดงานรับขวัญจริงๆ
TO HAVE A BABY SHOWER WHEN IT'S NOT YOUR FIRST BABY.ถ้าจัดงานรับขวัญเด็ก ตอนที่ไม่ใช่ท้องแรกนะ
I TELL YOU WHAT. WHY DON'T WE JUST SKIP THE SHOWER,เอางี้ไหม ทำไมเราไม่ข้าม งานรับขวัญนี่ไปเลยละ
I-I COULDN'T HELP OVERHEARINGคุณคุยเรื่องจะจัดงานรับขวัญ ให้แม่ผม
YOU--YOU TALKING ABOUT MY MOM'S SHOWER.คุณคุยเรื่องจะจัดงานรับขวัญ ให้แม่ผม
SO TECHNICALLY,IT'S A PARTY, NOT A SHOWER. MWAH.ดังนั้น ตามหลักแล้วมัีนเป็นปาร์ตี้ ไม่ใช่งานรับขวัญ
This weekend, I was supposed to be at home in Tucson having a baby shower with my friends, so unless you want to...เสาร์ อาทิตย์นี้ฉันควรจะอยู่ที่บ้านที่ทูซอน จัดงานรับขวัญเด็กกับเพื่อนฉัน
Unless I want to throw you a baby shower?- นอกซะจากฉันจะจัดงานรับขวัญเด็กให้เธอ?
Do you want to throw me a baby shower?- เธออยากจะจัดงานรับขวัญลูกให้ฉันเหรอ?
Is it crazy that I'm flying in tamales from Tucson because that's what Charlie wants to eat at her baby shower?ฉันเพี้ยนมั๊ยที่ให้เค้าส่งของกินมาจาก ทูซอนทางเครื่องบิน แค่เพราะชาร์ลีอยากกินในงานรับขวัญลูกเธอ?
Do you want to come to the shower?เธออยากไปงานเลี้ยงรับขวัญเด็กรึเปล่า?
Well, he should be fine now.- เบ็ตตี้, เมื่อไหร่เธอจะพักซักที - หนูพักไม่ได้ หนูพึ่งตกลงจะจัดงานรับขวัญเด็ก
Wow. You really thought about this.ชาร์ลี ยินดีต้อนรับสู่งานรับขวัญจ๊ะ
I am just honored to be hosting Elizabeth's shower.เป็นเกียรติจริงๆ ที่ได้เป็นเจ้าภาพ จัดงานรับขวัญลูกอลิซาเบ็ธ
Ladies, welcome to a-ca-initiation night.สาวๆ ยินดีต้อนรับสู่งานเลี้ยงรับขวัญ
The King's presence is good for morale.การปรากฏตัวของกษัตริย์ เป็นสิ่งที่ดีสำหรับขวัญ
Bring all guns to bear.ตั้งปืนทุกกระบอกเตรียมรับขวัญ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *รับขวัญ*
Back to top