ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*มือเก่า*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น มือเก่า, -มือเก่า-

*มือเก่า* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มือเก่า (n.) experienced person See also: old hand, veteran Syn. มือเก๋า, ผู้ชำนาญ, ผู้ช่ำชอง, ผู้เชี่ยวชาญ, มืออาชีพ Ops. มือใหม่
English-Thai: Nontri Dictionary
OLD old hand(n) ความมีฝีมือ,ผู้เชี่ยวชาญ,มือเก่า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
old handsมือเก่า, ผู้ชำนาญการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why don't we stick to good, old-fashioned hand tools for now.ทำไมเราไม่หาอะไรอย่างอื่นทำ ให้พ้นจากพวกเครื่องมือเก่า ๆ พวกเนี้ย
Can't lose no watch not even a beat-up Elgin or a sorry-ass cufflinkนาฬิกา... ยี่ห้อเอลจิ้นโทรมๆ เหรอ ดุมข้อมือเก่าๆก็ยังดี
Found another arrow shot in the ground near that old tool shed.เจอธนูอีกดอกปักพื้นใกล้ๆเพิงเครื่องมือเก่า
An ancient device like this is pretty much a death sentence.เครื่องมือเก่าแบบนี้ เป็นสิ่งที่อันตรายถึงตายแน่ๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *มือเก่า*
Back to top