ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*พอกัน*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น พอกัน, -พอกัน-

*พอกัน* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พอกัน (adv.) equally Syn. เท่ากัน, เสมอกัน, ทัดเทียมกัน, เท่าเทียมกัน
พอกันที (v.) be enough See also: be hard to bear, have enough Syn. ยุติ, เลิก, จบ
English-Thai: HOPE Dictionary
affinity(อะฟิน' นิที) n. ความสัมพันธ์อย่างสนิท, ความดึงดูด, ความดึงดูดความสนใจ,การมีอารมณ์ร่วม,ความชอบพอกัน,ความพอใจในการร่วม, ความ สัมพรรค, Syn. inclination-A. antipathy)
compensate(คอม'เพนเซท) {compensated,compensating,compensates} vt. ชดเชย,ทดแทน,ตอบแทน,เท่ากับ,พอกัน,แก้,ถ่วง vi. พอกับ,เท่ากับ,ชดเชย, See also: compensator n.
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I've had enough of thisฉันเหลือทนกับเรื่องนี้แล้ว / พอกันทีสำหรับเรื่องนี้
I've had enough of this! I want to get out of here!ฉันเหลือทนแล้ว(พอกันที)กับเรื่องนี้แล้ว ฉันอยากออกไปจากที่นี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
God. Stop. That's it!หยุด พอกันที แกถูกกักบริเวณ เข้าบ้านไป
Okay? I, I think we're done with the ear, huh?โอเคไหม ผมคิดว่าเรื่องหูเราคงพอกันได้แล้ว ใช่ไหม
All right, that's it! Lockdown!ก็ได้ พอกันที ปิดตาย
I'm clean now. Straight, I gave it all up.ผมเลิกแล้ว พอกันที เลิกยาทุกประเภท
I am American. I'm finished!ผมคนอเมริกัน พอกันที จบกัน!
Suits you.- ชื่อฉันก็แย่พอกัน - ทาร่า ชื่อเพราะออก
Well, I think we're done here, sexy bitches.ฉันว่า เราพอกันแค่นี้เหอะ "ยัยเซ็กซี่ตัวร้าย"
All right, people, this is it.เอาละ พอกันที/N ฉันอยากให้คุณคิดเอาเอง
Oh, this thing, it does not stop me.นี่นาย เจ้านี่ พอกันที \\ ผมไม่เอาด้วยแล้ว ผมเลิกทำละ
Iz,I'm done.I'm done leaving you messages.อิซ พอกันที พอกันที ฝากข้อความของคุณไว้
Enough! That is enough! damn it.พอได้แล้ว พอกันได้แล้ว บ้าจริงๆ
Good! That's it! You're hearing from my attorney!ดีล่ะ พอกันที เดี๋ยวนายจะได้รับการติดต่อ
This was her brilliant idea. lt's over! Done! We found Nemo.นี่มันเป็นความคิดสุดบรรเจิดของเธอ พอกันที เราเจอนีโม่แล้ว
Goddamn you! That's it, okay? You know what?จะบ้าหรือไง พอกันที คุณทำเกินไปแล้ว
If it fits, you are through with overheating.ถ้ามันพอดี - นายก็พอกันที กับปัญหาไฟลุก,
Alright, tht's enough. Stop!พอแล้ว พอกันได้แล้ว\ หยุดเดี๋ยวนี้
I feel like I only exist in half of your life. I'm done, Hanna.ฉันรู้สึกว่าฉันมีตัวตนเพียงแค่ครึ่งชีวิตของเธอ พอกันที แฮนนา
Oh, enough with the Carlos of Nazareth act.โอ้ พอกันที สำหรับ คาร์ลอสแห่งนาราเซธ
Okay, no means no, opera boy.โอเึค พอกันที ไอหนุ่มโอเปร่า
No. I swore off men. I just wanted to focus on myself.ไม่ ฉันสาบานพอกันกับผู้ชาย ฉันแค่ต้องการมุ่งเน้นไปที่ตัวเองบ้าง
Oh, my God. That's it. I quit.- ให้ตายเถอะ พอกันที ฉันขอลาออก
From my son's death to 2009, when I decided, "Enough, I will become a woman.จากวันที่ลูกชายฉันตายจนถึงปี 2009 ตอนที่ตัดสินใจว่า "พอกันที ฉันจะเป็นผู้หญิงแล้ว ฉันจะเริ่มการเดินทางนี้"
That's it. I won't waste my time arguing with a man who's lining up to be a hot lunch.พอกันที ผมจะไม่คุยกับคน ที่เข้าเเถวรอถูกกินอยู่นะ
I don't need this. If you want to go downstairs, go on!พอกันที ถ้านายอยากลงข้างล่าง ก็ไปเลย!
Might as well be a hundred.ห่างเป็น100ไมล์ก็พอกันแหละ
I don't want any more of that shit.พอกันทีนะกับเรื่องที่นายทำ
No more nut every week. No more bullshit. My dream comes true.พอกันทีกับงาน ขายวิกห่วยๆ ความฝันฉันจะเป็นจริง
I'll get you back to L.A., and that's it.จะพาไปส่งที่แอลเอแล้วพอกันที
Forget it, man, I'm gone.พอกันที เพื่อน ฉันไปละ
Nobody messes with the "do"!ถามจริง เอาล่ะ พอกันทีกับเรื่องปีศาจขาวนี่
Okay, that's it. I am sick and tired of your lies, young lady. You're grounded.พอกันที อาเบื่อฟัง เรื่องโกหกของพวกเธอเต็มทีแล้ว หนูถูกกักบริเวณ
I don't want to paint any more.พอกันทีสำหรับความเจ็บปวด
All right, that's it, you guys. What happened out there?เอาละ พอกันทีมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
The same lies, the same deceit.โกหกเหมือนกัน มันลวงพอกัน
No more of this fucking grocery store--พอกันทีเรื่องร้านขายของชำห่วยๆ
I'm through here. I'm tired of playing.พอกันที ข้าเบื่อที่จะเล่นอะไรแบบนี้แล้ว
You don't want to sleep after setting my loins on fire That's it, crackerjack. You're gonna be sitting your ass in jail now.พอกันทีไอ้จิตหลุด แกได้เข้าคุกแน่ทีนี้
That's it! We're going away!พอกันที เราอยู่ไม่ได้แล้ว
You do, and you'll find me and the machines have got something in common.ขืนทำ นายจะรู้ว่าฉันกับเครื่องจักรก็ร้ายพอกัน
To hell with Wellesley. I'm done.พอกันทีเวลส์ลี่ย์ ฉันไม่เอาแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *พอกัน*
Back to top