ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*น่าทึ่ง*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น น่าทึ่ง, -น่าทึ่ง-

*น่าทึ่ง* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าทึ่ง (adj.) impressive
น่าทึ่ง (v.) be impressive See also: be eliciting wonder, be surprising
English-Thai: HOPE Dictionary
corker(คอค'เคอะ) n. ผู้อุดจุกขวด,สิ่งที่อุดจุกขวด,คนที่มีความสามารถอย่างน่าทึ่ง
darned(ดาร์นดฺ) adj. ดูdamned,ระยำ,งงงัน -adv. อย่างยิ่ง,เต็มที่,น่าทึ่ง, Syn. damned
dramatic(ดระแมท'ทิค) adj. น่าทึ่งใจ,ตื่นเต้นเร้าใจ
dramatise(แดรม'มะไทซ) vt. แปลงละคร,ทำให้มีลักษณะคล้ายละคร,ทำให้เป็นเรื่องน่าทึ่ง., See also: dramatiz (s) able adj. dramatiz (s) er n., Syn. intensify
dramatize(แดรม'มะไทซ) vt. แปลงละคร,ทำให้มีลักษณะคล้ายละคร,ทำให้เป็นเรื่องน่าทึ่ง., See also: dramatiz (s) able adj. dramatiz (s) er n., Syn. intensify
engrossingadj. หมกมุ่น,ซึ่งดึงดูดความสนใจ,น่าทึ่ง,ซึ่งทำให้เพลิดเพลินมาก
interestingadj. น่าสนใจ,น่าเอาใจใส่,น่าทึ่ง., See also: interestingness n., Syn. attractive
remarkable(รีมาร์ค'คะเบิล) adj. พิเศษ,น่าทึ่ง,ยอดเยี่ยม,น่าสังเกต, See also: remarkability n. remarkableness n. remarkably adv., Syn. noteworthy,striking,unusual
situation(ซิช'ชุเอ'เชิน) n. สถานการณ์,เหตุการณ์น่าทึ่ง (ในบทละคร นวนิยาย), Syn. place,condition
stupendous(สทูเพน'ดัส) adj. ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้มึนงง,ใหญ่โตอย่างน่าทึ่ง,มหาศาล., See also: stupendousness n., Syn. prodigious,enormous
English-Thai: Nontri Dictionary
breathtaking(adj) น่างงงวย,น่าทึ่ง,น่าประหลาดใจ,น่าใจหาย
drama(n) ละคร,เรื่องน่าทึ่ง,เรื่องเร้าใจ
dramatic(adj) เกี่ยวกับละคร,น่าทึ่ง,เร้าอารมณ์,เร้าใจ,เหมือนละคร
dramatize(vt) ทำเป็นละคร,แปลงเป็นละคร,ทำให้เป็นเรื่องน่าทึ่ง
interesting(adj) น่าสนใจ,น่าทึ่ง,น่าเอาใจใส่
remarkable(adj) น่าทึ่ง,น่าสังเกต,ประหลาด
stupendous(adj) มากมาย,มหัศจรรย์,น่าทึ่ง,น่าประหลาด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
amazed (adj.) น่าทึ่ง See also: น่าอัศจรรย์, น่าแปลกใจ Syn. bewildered, open-mounthed
open-mounthed (adj.) น่าทึ่ง See also: น่าอัศจรรย์, น่าแปลกใจ Syn. bewildered
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've just seen the most amazing thing... (Gasps) Oh...คุณรู้ไหมว่าฉันได้เห็นเพียงแค่ สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดที่ฉันได้ ฮึ
Funny... a submarine remarkably like our own.แปลก เรือดำน้ำอย่างน่าทึ่งเช่นของ เราเอง
Aye, you're magic with a machine, boy.อา นายนี่มันน่าทึ่งจริงๆ ไอ้หนู
White sandy beaches, cleverly simulated natural environment, wide open enclosures, I'm telling you this could be the San Diego zoo.หาดทรายขาว, สภาวะแวดล้อมธรรมชาติจำลองที่น่าทึ่ง รั้วล้อมรอบเปิดกว้าง ฉันว่าที่นี่น่าจะเป็นสวนสัตว์ซานดิเอโก้
Amazing energy. Love it. Envy it.พละกำลังเหลือเฟือเลย ทั้งน่าทึ่ง ทั้งน่าอิจฉา
So you, with that impressive résumé and the big speech about your so-called work ethic I thought you would be different.แต่เธอ กับประวัติการทำงานน่าทึ่ง และ... คำพูดที่ว่ามีความขยันและรับผิดชอบ ฉัน เอ่อ..
So do you want to try something really rad?แล้วคุณอยากจะลอง อะไรที่น่าทึ่งมากๆ มั๊ย?
He is an amazing individual... really a lesson to us all.เขาช่าง มีบุคคิลที่น่าทึ่ง ซึ่งถือเป็นตัวอย่างสำหรับเราทุกคน
It's big and impressive - and it is a really bright light.มันใหญ่ดีเนาะ ดูน่าทึ่งดี ไฟมันก็... สวางมาก
He must get really Lonely when you have to work late, right? Do you love him?คุณรู้อะไรไหม มันน่าทึ่งที่ คุณสามารถเก็บความสัมพันธ์
Sure, why not? It's been really amazing. Thank you so much for the opportunity.แน่นอน ทำไมล่ะ มันน่าทึ่งจริงๆนะ ขอบคุณมากสำหรับโอกาสที่ดี
I know, it is amazing. I have aged shockingly well. Haven't I?น้ารู้ มันช่างน่าทึ่งมาก น้าอายุเยอะมากแล้วแต่ยังดูสาวใช่ไหมล่ะ
She should. She's pretty amazing.ก็สมควร เพราะเธอน่าทึ่งมาก ๆ
But I have quite a proposition for you, congressman.แต่.. ฉันมีข้อเสนอน่าทึ่งมาบอก สำหรับคุณ,ท่านสมาชิก
James is the classiest guy I've ever met, you know?เจมส์ เป็นผู้ชายที่น่าทึ่งมากเลย เธอรู้มั้ย?
He's great. He's a wonderful lab partner. He'll keep an eye on her.เขายอดมาก เป็นคู่แล็บที่น่าทึ่ง เขาจะคอยจับตาดูเธอ
I wanna thank this amazing, amazing crew, who have helped me see through my vision.ฉันอยากขอบคุณ ทีมงานที่น่าทึ่งมากๆ ผู้ซึ่ง
No, the water expulsion, though dramatic and messy, seems to be a symptom of some other process.ไม่มี น้ำการสูญเสียน้ำ ที่ดูน่าทึ่งแล้วยุ่งเหยิงๆ เหมือนว่าจะเป็นอาการ ของกระบวนการอื่นด้วย
If I hadn't gone into microbiology I probably would have gone into physics or ice dancing.อืม ฉันว่ามันน่าทึ่งดีนะ ถ้าฉันไม่ได้เรียน จุลชีววิทยา ก็คงจะเรียน ฟิสิกส์แล้วละ
We knew we would get the shot, but this is something else.โว๊ว น่าทึ่งมาก วิศวกรมักไม่กล้าใช้เครื่องยิงเต็มพิกัด แต่นี่มันคนละเรื่อง
I had no idea they are amazing, are they?ฉันไม่มีความคิดนะ พวกเขาน่าทึ่ง, พวกนั้น?
How soon, unaccountable, I became tired and sick;เร็วแค่ไหน ช่างน่าทึ่ง ผมกลับกลายเหนื่อยและเบื่อหน่าย
They view themselves in implausibly positive ways, they think they have far more control over their lives than they actually do, and they believe the future will be better than the evidence of the present can possibly justify.พวกเขาจะมองดูตัวเองว่า ช่างน่าทึ่งอย่างเหลือเชื่อในแง่บวก พวกเขาคิดว่าพวกเขาควบคุมไปได้ไกล เหนือกว่าชีวิตของพวกเขาเอง จากนั้นพวกเขาก็ทำมันจริงๆ
It's actually quite amusing to think that Hannah could ever affect my work.อันที่จริงแล้ว มันก็น่าทึ่งทีเดียว ที่เอามาคิดได้ว่า ฮันน่ามีผล กระทบต่อการงานของฉัน
Every time you said the word "amazing," we...ทุกครั้งที่คุณคำว่า "น่าทึ่งจริงๆ" เราก็จะ...
Hodgins and that Dr. Amazing?ฮอดจิ้นส์และพ่อ ดร.น่าทึ่งจริงๆ คนนั้น?
One of the remarkable things is, when you add it all up, all these forces have to be exactly the way they are for life as we know it to exist.ปล่อยพลังงานกองกำลังที่ แข็งแกร่งในปฏิกิริยานิวเคลียร์ หนึ่งในสิ่งที่น่าทึ่งก็คือเมื่อ คุณเพิ่มขึ้นทั้งหมด
THAT LIGHT TRACES THE CONTOURS OF A COSMIC MAP OF DARK MATTER.กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล ได้เห็นตัวเลขที่น่าทึ่งของกาแลคซี ที่มีความแม่นยำนาที
And the fact that this works at all is just remarkable, but it absolutely depends on having time at the nanosecond level, because if you don't have time at the nanosecond level, then you can't tell which satellite you're closer to.และตอนนี้คุณได้มี ตำแหน่งของคุณจากเวลา และความจริงที่ว่านี้ทำงาน ที่ทั้งหมดเป็นเพียงที่น่าทึ่ง แต่ก็อย่างขึ้นอยู่กับ
If it does work, it would be quite remarkable, be a big deal in physics.ถ้ามันไม่ทำงานก็จะ เป็นที่น่าทึ่งมาก เป็นเรื่องใหญ่ในฟิสิกส์
When you break protons apart, you release incredible amounts of energy.คุณปล่อยจำนวนที่ น่าทึ่งของพลังงาน สิ่งที่แปลกออกมา จากการระเบิด,
He's still cool, isn't he?แต่ว่า เขาก็น่าทึ่งนะคะ ว่ามั้ย?
Derek Thompson has not take a shot in nine years and one of the most amazing shots I've ever seen and ties it up at one-all.ดิเรค ธอมสันยิงลูกเป็นครั้งแรก ใน9 ปีและเป็นลูกยิงที่ น่าทึ่งที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นเลยครับ ทำให้ทีมของเขาขึ้นเสมอ
Still, pretty amazing times we live in here.ยังคง ค่อนข้างเป็นเวลาที่น่าทึ่ง พวกเราอาศัยอยู่ที่นี่
It might do some pretty interesting things to your head, don't you think?มันอาจทำให้เธอ คิดอะไร ที่น่าทึ่งขึ้นในหัวของเธอได้ เธอไม่คิดเหรอ
Oops, I left it blank, and now I can't remember what you're absolutely amazing and fantastic at.ตายล่ะ ฉันว่างไว้ จำไม่ได้แล้วซิ.. ..ว่าคุณน่าทึ่งและ น่าเหลือเชื่อเรื่องไหน
Mm-hmm. Fascinating. The complexity.คอยรายงานฉันแล้วกัน น่าทึ่งมาก ความซับซ้อนนี่
Two scientists are about to join forces in a remarkable endeavor to find the size and shape of our Universe and the Universe next door.สองนักวิทยาศาสตร์กำลังจะเข้าร่วม กองกำลัง ในความพยายามที่น่าทึ่ง เพื่อหาขนาดและรูปร่างของจักรวาล ของเรา
Commander, you're going to find Officer Weston to be an incredible asset to you and your team.ผู้บังคับบัญชา คุณกำลังจะ พบเจ้าหน้าที่เวสตัน เป็นคนที่น่าทึ่ง เพื่อคุณและทีม
With the number of track marks in his arm, it's amazing he didn't kill himself a month ago.มีรอยเข็มที่แขนเพียบ มันน่าทึ่งที่ ไม่ตายมาตั้งเดือนหนึ่งแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *น่าทึ่ง*
Back to top