ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*น่าขยะแขยง*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น น่าขยะแขยง, -น่าขยะแขยง-

*น่าขยะแขยง* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าขยะแขยง (adj.) disgusting See also: loathsome, repulsive Syn. น่ารังเกียจ, น่าเกลียดน่ากลัว, น่าแขยง Ops. น่ารัก, น่าชื่นชม, น่ารักใคร่
น่าขยะแขยง (v.) be disgusting See also: be repulsive, be offensive, be detestable, be nauseous Syn. น่ารังเกียจ, น่าเกลียดน่ากลัว, แขยง Ops. น่ารัก, น่าชื่นชม, น่ารักใคร่
English-Thai: HOPE Dictionary
crappy(แครพ'พี) adj. น่าซัง,น่าขยะแขยง,ต่ำช้า
creep {crept(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creeping(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creeps}(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creepy(ครีพ'พี) adj. ซึ่งเลื้อย,ซึ่งคลาน,น่ากลัว,น่าขยะแขยง, See also: creepily adv. ดูcreepy
crept(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
crud(ครัด) {crudded,crudding,cruds} n. สิ่งสะสมหรือคราบที่สกปรกโสมม,คนที่สกปรกโสมม,สิ่งที่ไร้ค่า,น่ารังเกียจ น่าขยะแขยง vt.,vi. ทำให้เป็นนมเปรี้ยวหรือนมที่เข้มข้น
disgust(ดิสกัสทฺ') n. ความน่ารังเกียจ,ความน่าขยะแขยง,ความสะอิดสะเอียน,ความน่าชัง. vt. ทำให้อาเจียน, ทำให้น่าชัง,ทำให้น่าขยะแขยง., See also: disgustedness n. ดูdisgust, Syn. offend,irk,repulsion
disgustful(ดิสกัส'ฟูล) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าอาเจียน,น่าขยะแขยง,น่าสะอิดสะเอียน
disgusting(ดิสกัส'ทิง) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าอาเจียน,น่าขยะแขยง., Syn. offensive,odious ###A. attractive
ghoul(กูล) n. ปอบ,ผีที่กินซากศพ,ผู้ขโมยศพ,คนที่สนุกสนานกับสิ่งที่น่าขยะแขยง., See also: ghoulish adj.
gruesome(กรู'เซิม) adj. น่ากลัว,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง, See also: gruesomeness,grewsomeness n., Syn. grisly,frightful
loathsome(โลธฺ'เซิม) adj. น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง, See also: loathsomeness n.
macabre(มะคา'บระ,-คาบ',-คา'เบอะ) adj. น่ากลัว,น่าขยะแขยง,น่าขนลุก,เกี่ยวกับความตาย
obnoxious(อับนอค'เชิส) adj. น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,ได้รับอันตรายหรือสิ่งเลวได้ง่าย,มีกลิ่นเหม็น., See also: obnoxiousness n., Syn. objectionable
obscene(อับซีน') adj. ลามก,อนาจาร,ลามกอนาจาร,หยาบโลน,หยาบคาย,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง., See also: obsceneness n., Syn. lewd ###A. decent
odious(โอ'เดียส) adj. น่ารังเกียจ,น่าเกลียด,อัปลักษณ์,น่าขยะแขยง., See also: odiousness n., Syn. abhorrent
revolting(รีโวล'ทิง) adj. น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,เป็นกบฏ,เอาใจออกห่าง,ซึ่งก่อการกำเริบ, Syn. disgusting
unlovely(อันเลิฟว'ลี) adj. ไม่มีชีวิตชีวา,ไม่สวย,น่าเกลียด,อัปลักษณ์,น่าขยะแขยง., See also: unloveliness adv. -S.,unbecoming
worm(เวิร์ม) n. หนอน,ตัวหนอน,ไส้เดือน,พยาธิ,หนอนพยาธิ,ตัวไหม,สิ่งที่น่าขยะแขยง vi. เลื้อยเหมือนตัวหนอน,ค่อย ๆ สืบรู้,ไช,ใช้เพทุบาย. vt. ขับพยาธิ,ค่อย ๆ สืบรู้,ทำให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างช้า ๆ ,ใช้เพทุบาย, See also: wormer n. wormlike,wormish adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
abominable(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกลียด
damnable(adj) น่าขยะแขยง,น่าเกลียดน่ากลัว,น่าเบื่อหน่าย,อัปรีย์,น่าสาปแช่ง
hideous(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าเกลียด,เขย่าขวัญ,น่าสยดสยอง
abhorrent(adj) น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,น่าเกลียดชัง,น่าชิงชัง
horrid(adj) น่าเกลียดน่ากลัว,น่าขยะแขยง,น่าสยดสยอง
loathsome(adj) น่าเกลียด,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง
obnoxious(adj) น่าสะพรึงกลัว,น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ
odious(adj) น่าเกลียดชัง,น่ากลัว,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง
revolting(adj) น่าขยะแขยง,น่าสะอิดสะเอียน,น่ารังเกียจ,กำเริบ
rotten(adj) เสื่อมโทรม,เน่าเปื่อย,เลวทราม,น่าขยะแขยง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bestial (adj.) โหดร้ายและน่าขยะแขยง
creepy (adj.) น่าขยะแขยง See also: น่ากลัว Syn. disgusting, spooky
macabre (adj.) น่าขยะแขยง
nauseaous (adj.) น่าขยะแขยง See also: น่ารังเกียจ
nauseated (adj.) น่าขยะแขยง See also: น่ารังเกียจ, น่าคลื่นไส้
nauseating (adj.) น่าขยะแขยง See also: น่ารังเกียจ Syn. nauseaous
nauseousness (n.) ความน่าขยะแขยง
obnoxiousness (n.) ความน่าขยะแขยง
odiously (adv.) อย่างน่าขยะแขยง See also: อย่างน่ารังเกียจ
odiousness (n.) ความน่าขยะแขยง See also: ความน่ารังเกียจ Syn. ugliness
ratbag (n.) คนน่าขยะแขยง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Clark, will you put this mutt with the others where it belongs ?แต่มันน่ากลัว และก็น่าขยะแขยงมาก แต่ยังไง เบนนิ่ง ไปตามเพื่อนๆ มาดูเร็ว
I am not disputing the fact that the child is confused... and harbors some sick ideas... but I am not ready to give up on him yet.ฉันไม่เถียงหรอกว่า เด็กคนนั้นสับสน... และมีความฝังใจที่น่าขยะแขยง... แต่ฉันยังไม่ยอม ปัดเขาลงถังขยะหรอก
I am sorry,dex,but she is gross... and pale,and nobody is pale in miami.ขอโทษด้วย เด็กซ์ แต่เธอน่าขยะแขยง แล้วก็ซีด และไม่มีใครซีดหรอกในไมอามี่นี่
The incident resulted in the safe transport of suspects to special regional holding facilities within their states, where the individuals will meet with federally provided attorneys to discuss their legal options.คุณรู้ไช่ไหม ชายที่น่าขยะแขยงพร้อมแว่นตา กลับมาแล้ว นั่งในส่วนของคุณอีกครั้ง There we go.
I know, it's disgusting, I disgust myself.ฉันรู้.. มันน่าขยะแขยง จริงไหม?
It was horrifying. It was horrifying. And he was so confident.มันน่าตกใจ น่าขยะแขยง แต่เขาก็ดูมั่นใจนัก
"When I graduate, I'm not gonna keep hanging around my old high school... like some kind of creepy loser... who can't get an adult girlfriend."เมื่อฉันจบจากโรงเรียนนี้ไป ฉันจะไม่คอยปวนเปียน อยู่แถวๆโรงเรียนเก่า เหมือนกับไอ้พวกขี้แพ้น่าขยะแขยง คนที่หาแฟนที่อายุเท่ากันไม่ได้
This guy was just disgusting in every sense of the word.ขอโทษที ฉันร้อนจริง ๆ หมอนั่นน่าขยะแขยง จนไม่รู้จะเปรียบกับอะไร
She's always kissing' Terry and doin' other gross stuff when her eyes get weird.เค้าเอาแต่จูบกับเทอร์รี่ ทำเรื่องน่าขยะแขยง เวลาตาแปลกๆ
When you weren't too repulsive for me To ever want to look at.จะได้ไม่เป็นที่ น่าขยะแขยง สำหรับสายตาฉัน
We'd sit around and wait for somebody to die, some grisly, macabre death, or for the entire fabric of the Universe to come shredding apart.เรากำลัง นั่งดู บางคน กำลังตาย อย่างสยดสยอง ความตายที่น่าขยะแขยง หรือสำหรับบางเส้นใย ของห้วงจักรวาล
Oh my god, a creepy motivational speaker.คุณพระช่วย น่าขยะแขยง นักสร้างแรงบันดาลใจ
Yes, but you're looking at it nonetheless.- มันน่าขยะแขยงมาก - ใช่แล้วเพื่อนแต่นายก็ยังดูมัน
Yes, cigarettes are just gross, especially in the cold.ใช่ บุหรี่มันก็แค่น่าขยะแขยง โดยเฉพาะในหน้าหนาว
Fuck! Fuck! Don't, don't. lt's an ugly, ugly sound.สารเลว ไม่, ไม่ มันน่าขยะแขยง , ฟังดูน่าเกลียด
They make a little nauseous, actually, but I have excellent control of my gag reflex.อันที่จริงพวกมันก็ออกจะ น่าขยะแขยงไม่น้่อย แต่ฉันก็ควบคุมได้อย่างดี ตรงเส้นประสาทคอหอย
You're childish beyond words, and the result of your childishness is so horrific that it drives me crazy!เธอเด็กกว่าคำพูดของเธอ และผลของความเป็นเด็กของเธอมันน่าขยะแขยง มันทำให้ฉันเป็นบ้า!
*Though I'm one disgusting blighter.*♪แม้ว่าผมเป็นคนหนึ่ง เลวน่าขยะแขยง
Yeah, this is pretty disgusting, even by our standards.อืม นี่มันน่าขยะแขยงทีเดียว ถึงแม้จะกับเราก็เถอะ
What I did to Paul was horrible, but thank God, he's forgiven me, and now I just want things back to normal.ว่าสิ่งที่ชั้นทำกับพอลมันน่ากลัว น่าขยะแขยง แต่ขอบคุณพระเจ้า , เค้ายกโทษให้ชั้น และตอนนี้ฉันอยากให้ทุกอย่างเป็นเหมือนปกติ
But once the high wears off, it is more gruesome than you could realize.แต่เมื่อไรก็ตาม ที่ถอดหน้ากากออก มันน่าขยะแขยง เกินกว่าที่คุณจะคิดถึง
Nasty, stinking, rotten, filthy creatures.น่ารังเกียจ น่าขยะแขยง เหม็นสาบ เหม็นเน่า
I would like to invest in your business and support you in making those disgusting-ly happy swings.แม่เสียสละให้ธุรกิจของหนู และสนับสนุนสิ่งที่หนูทำ ไอ้น่าขยะแขยง แฮปปี้สวิง
I mean, I know it's scary, but when it comes to reconnecting with family, it's--it's worth the risk.ฉันหมายถึง , ฉันรู้มันน่าขยะแขยง แต่เมื่อมันมาเชื่อมโยงกับครอบครัว มัน...
Our additive kills the wolves, too... the shifters, and those disgusting little things that eat corpses.สารปรุงแต่งของเราก็ฆ่า พวกมนุษย์หมาป่าด้วย พวกแปลงร่างแล้วก็พวก น่าขยะแขยงนั่น มันกินซากศพ
One that blinds you to the most obvious of truths- that you are an abomination, just like the vampire Bible states.มีความจริงข้อนึง เกี่ยวกับตัวเธอนั่นก็คือ-- เธอคือ สิ่งที่น่าขยะแขยง ซึ่งได้เขียนไว้ใน ไบเบิลของแวมไพร์
Oh, creepy Professor guy is just Shane now.โอ้ ตอนนี้ศาสตร์ตราจารย์ที่น่าขยะแขยง คือ เชน
So why don't you just stop trying to force all of your creaky old-time Broadway dreams on to my amazingly awesome dream.งั้นทำไมเธอไม่ลองหยุดที่จะผลักดัน ความฝันบรอดเวย์ เก่าแก่น่าขยะแขยง ของพวกเธอมาแทนที่ ความฝันสุดเริ่ดแสนบรรเจิดของฉันดูล่ะ
You're gonna pay for every sick thing you did to me, to Wendy, and to every other woman you murdered.แกต้องชดใช้ทุกสิ่ง ที่น่าขยะแขยงที่แกทำไว้กับฉัน กับเวนดี้ และกับผู้หญิงคนอื่นทุกคนที่แกฆ่า
"I discovered it was swollen, blackish, and crawling with vile red worms."ข้าพบว่ามันบวม ดำ และน่าขยะแขยง กับหนอนแดงเลวทราม
Well, what about when you said, and I quote, "you're a repulsive, blood-sucking, control freak monster"?งั้น ถ้าตอนที่เธอพูด และฉันอ้างถึง "เธอคือตัวน่ารังเกียจ ตัวดูดเลือดน่าขยะแขยง" ล่ะ
( clears throat ) Anyways, about an hour in...แก ไอ่เตี้ยน่าขยะแขยง ไปกัน
Are you aware of how creepy you sound? You know, in the old world,แกรู้มั้ยว่าถ้อยคำของแก มันฟังดูน่าขยะแขยงแค่ใหน นายรู้มั้ยว่า ในโลกใบเก่า
The Phooey remarks that for the world he has peace in his heart.**น่าขยะแขยง ที่สุดในโลก** เขามีใจที่สงบ
He's a goddamn homeless bum!ชั้นไม่ใช่คนแบบนั้น นี่นายรู้มั้ย ว่าคนประเภทไหนที่น่าขยะแขยงที่สุดในโลก
I'll never give up everything. That's disgusting.ผมไม่เคยยอมแพ้ให้กับอะไร มันน่าขยะแขยง
"but the hideous unholy abominations...แต่มีบางอย่างที่น่าขยะแขยง อยู่ภายใต้เงาทะมึนนั้น
Have you seen one? They're hideous.คุณเคยเห็นมันมั้ย สัตว์น่าขยะแขยง
You disgusting freaks!พวกตัวประหลาดน่าขยะแขยง!
Loathsome humans!ได้ยินฉันมนุษย์น่าขยะแขยง!

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *น่าขยะแขยง*
Back to top