ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*นอกเสียจากว่า*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น นอกเสียจากว่า, -นอกเสียจากว่า-

*นอกเสียจากว่า* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอกเสียจากว่า (conj.) except Syn. เว้นแต่, เว้นแต่ว่า, นอกจากว่า Ops. รวมทั้ง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Toxicityความเป็นพิษความสามารถของสารในการก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต สารซึ่งมีความเป็นพิษสูงจะก่อให้เกิดอันตรายเมื่อได้รับเข้าไปในปริมาณน้อย ส่วนสารที่มีความเป็นพิษต่ำ จะไม่ก่อให้เกิดอันตราย นอกเสียจากว่าจะได้รับเข้าไปในปริมาณมาก [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There are no limits, except for those that we impose on ourselves.ไม่มีขีดจำกัด นอกเสียจากว่าสิ่งเหล่านั้น เราเป็นกำหนดมันขึ้นมาเอง
I don't think Eddie Van Coon was the type of chap to buy himself hand soap, not unless he had a lady coming over.จะเป็นคนที่จะซื้อสบู่ล้างมือใช้เองน่ะ นอกเสียจากว่า... เขามีผู้หญิงมานอนด้วย
No man could be seen with this case without attracting attention to himself, so obviously he'd feel compelled to get rid of it the moment he knew it was still in his car.ไม่มีมองเห้นกระเป๋าใบนี้ นอกเสียจากว่ามันดึงดูดความสนใจของเขา เห็นได้ชัดว่าเขารู้สึกกดกัน ที่เอามันทิ้งไป ตอนเขารู้ ว่ามันยังอยู่ในรถของเขา
No reason to be curious unless you're interested in wielding it yourself.ไม่มีเหตุผลที่จะอยากรู้อยากเห็น นอกเสียจากว่าคุณสนใจ ที่จะกวัดแกว่งมันด้วยตนเอง
Yeah, except I'm operating on hard fact now, wise-ass.ช่าย นอกเสียจากว่าชั้นทำงานหนักมาก คราวนี้นะ ไอ้ขี้โม้
Unless, of course, you have some Siegbarste gift.ก่อนที่มันจะจัดการนายซะก่อน นอกเสียจากว่า นายจะมี\กิฟต์บางอย่างแบบไซบอร์ก
I can't even feel it except for a very slight tingling sensation, which, unfortunately for you gorgeous little pixies, only whets my appetite!ฉันไม่เห็นจะรู้สึกอะไรเลย นอกเสียจากว่า รู้สึกเสียวซ่านนิดหน่อย
We're not going to hurt you unless you try something stupid first, all right?ไม่.พวกเราไม่ ทำร้ายคุณหรอก นอกเสียจากว่าคุณจะทำอะไร โง่ๆก่อน เข้าใจนะ?
I mean, how could she do that, unless Malcolm told her where to go?ฉันหมายถึงว่า เธอสามารถทำได้ยังไง นอกเสียจากว่ามัลคอล์มได้บอกเธอ ไว้ว่าให้ไปที่ไหน
I'll settle for half, unless you think that's unreasonable.งั้นผมขอครึ่งนึง นอกเสียจากว่า คุณจะไม่เห็นด้วย
Well, I'm not gonna buy a house unless we have compatible auras.ผมคงไม่ตัดสินใจ ซื้อบ้าน นอกเสียจากว่าเราจะมี ออร่าที่เข้ากันได้
Unless the victim has an identical twin.และฉันมั่นใจว่า นี่มันถูกต้อง นอกเสียจากว่าเหยื่อ จะมีแฝดไข่ใบเดียวกัน
5 seconds are up unless you just realized you need me alive.เวลา 5 วินาทีหมดแล้ว นอกเสียจากว่า นายจะต้องการให้ฉันมีชีวิตอยู่
We wouldn't have this much soap unless there was more victim inside there.มันคงไม่เป็นสบู่ขนาดนี้ นอกเสียจากว่า จะมีศพอื่นข้างใน
Don't leave the island unless you're willing to pay it.ห้ามออกจากเกาะนี้ นอกเสียจากว่า เจ้าจะยอมชดใช้มัน
Well, you can, but unless the Iron Curtain has shifted 3,000 miles west, I don't have to fucking answer.ก็ถามได้นะ นอกเสียจากว่าม่านเหล็ก ถูกเลื่อนไปทางตะวันตก 3,000 ไมล์ ผมก็ไม่จำเป็นต้องตอบ
Of course, if you don't love me, that's a different thing.นอกเสียจากว่าคุณจะไม่ได้รักผม
I must be ready.แปลว่าฉันก็คงพร้อม/นอกเสียจากว่าเขา
You know, I love to tinker but all the tinkering in the world isn't useful unless it starts with a good idea.ผมน่ะชอบต่อนู่นประกอบนี่ แต่สิ่งประดิษฐ์ทุกชิ้นในโลกนี้ก็ใช่ว่าจะมีประโยชน์ นอกเสียจากว่ามันเริ่มต้นจากความคิดดีๆ
According to most accepted social norms a person should not drink alone after 1 0 p.m unless they have a good excuse.ตามประเพณีสังคมส่วนใหญ่... ...คนไม่ควรดื่มคนเดียวหลังสี่ทุ่มไปแล้ว... ...นอกเสียจากว่าเขาผู้นั้นจะมีข้อแก้ตัวที่ดี
Unless some higher authority intercedes...นอกเสียจากว่าจะมีคนที่มีอำนาจสูงกว่ามาขอร้อง...
Who cleans a house like that unless he has something to hide?ใครจะทำความสะอาดบ้านอย่างนั้น นอกเสียจากว่าเขาต้องการปิดบังอะไรอยู่
Besides, aren't we best friends?นอกเสียจากว่า เราจะไม่ได้เป็นเพื่อนกัน?
Ly if you work the shoulders.นอกเสียจากว่าคุณจะทำอะไร ที่ไหล่คุณน่ะ
He wouldn't have been able to take your memory unless the vaccine worked.เขาคงเอาความทรงจำคุณไปไม่ได้ นอกเสียจากว่าวัคซีนจะได้ผล
Unless it's relevant.นอกเสียจากว่ามันจะสำคัญ
Unless you have some magical ability to sleep while you're walking.นอกเสียจากว่าคุณจะมีความสามารถเดินไปหลับไปได้
Unless you can convince me she's lying just to save your sorry ass.นอกเสียจากว่านายจะทำให้ฉันเชื่อว่า หล่อนโกหกเพียงเพื่อต้องการจะช่วยนาย
Unless I kill you, so... turn around.นอกเสียจากว่าฉันจะฆ่าแกเสีย... เอาล่ะกลับหลังหัน
Except there wasn't any struggle.นอกเสียจากว่ามันไม่มีการต่อสู้อะไรเลย
Even when you had the chance to stop,you didn'T.นอกเสียจากว่าคุณจะเป็นฝ่ายหยุด แต่คุณไม่
And this way I won't be blindsided again unless, of course,และวิธีนี้ฉันจะไม่โดนโจมตีอีก นอกเสียจากว่า
So unless you want your customers to know your little secret, you better think twice before you threaten me ever again.นอกเสียจากว่าแกไม่อยากให้ ลูกค้ารู้ความลับของแก แกควรจะคิดดูให้ดี ก่อนที่จะมาขู่ฉันอีก.
Oh. Unless you have some sort of rebuttal?อ่ะ นอกเสียจากว่าคุณจะไม่ยินยอมอะไรอย่างนั้นสินะครับ?
I bet bree is perfectly nice, even though she is a buckley.ฉันว่าบรีเพอเฟคมากนะ นอกเสียจากว่าเธอคือบัคลีย์
Unless the damage has already been done.นอกเสียจากว่ามันจะถูกทำลาย
But, alas, he cannot marry me unless he renounces his throne.แต่เขาแต่งงานกับป้าไม่ได้ นอกเสียจากว่าเขาจะสละบัลลังค์ซะก่อน
So, unless you're thinking about breaking into Corporate, give me your fucking heart!นอกเสียจากว่านายจะบุกเข้าไปที่สนง.ใหญ่ นายก็เอาหัวใจคืนมาให้ฉันซะ
Now, you could get your heart broken or you could have the greatest love affair the world has ever known, but you're not going to know unless you try.ซึ่งลูกอาจจะอกหัก หรือ ลูกจะได้พบกับความรักที่ยิ่งใหญ่เท่าที่โลกเคยมีมา แต่ลูกจะไม่มีทางได้รู้ นอกเสียจากว่าลูกได้ลองพยายาม
No. Not unless we unscramble his brain.แน่ใจ, นอกเสียจากว่าเราจะลัดวงจรสมองของเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *นอกเสียจากว่า*
Back to top