ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*การปรากฏตัว*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น การปรากฏตัว, -การปรากฏตัว-

*การปรากฏตัว* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การปรากฏตัว (n.) appearance
English-Thai: Nontri Dictionary
debut(n) การเปิดตัว,การปรากฏตัวครั้งแรก,การแสดงตัว,การออกโรงครั้งแรก
show(n) งานแสดง,การแสดง,มหรสพ,การปรากฏตัว,การแห่,ภาพยนตร์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
appearance (n.) การปรากฏตัว Syn. presentation, coming
debut (n.) การปรากฏตัวเป็นครั้งแรกต่อสาธารณะชนหรือวงสังคม See also: การปรากฏต่อสาธารณะชนเป็นครั้งแรกของนักแสดงหรือนักกีฬา Syn. entrance into society, first public appearance
entrance into society (n.) การปรากฏตัวเป็นครั้งแรกต่อสาธารณะชนหรือวงสังคม See also: การปรากฏต่อสาธารณะชนเป็นครั้งแรกของนักแสดงหรือนักกีฬา Syn. first public appearance
first public appearance (n.) การปรากฏตัวเป็นครั้งแรกต่อสาธารณะชนหรือวงสังคม See also: การปรากฏต่อสาธารณะชนเป็นครั้งแรกของนักแสดงหรือนักกีฬา Syn. entrance into society
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
At first it was just for public appearances.เจตนาของเขาตอนแรกก็เพื่อ การปรากฏตัวต่อสาธารณะ แต่...
Well, it was so romantic what you did, showing up here, and it feels so right to be together.สิ่งที่คุณทำมันโรแมนติกมาก การปรากฏตัวที่นี้ และฉันรู้สึกใช่ที่อยู่ด้วยกัน
I can't decide whether I want Stan Lee to autograph my Journey into Mystery 83, first appearance of Thor or my Fantastic Four number five, first appearance of Dr. Doom.จะให้สแตน ลีเซ็นบนหนังสือ การเดินทางเข้าสู่วัย83อันลึกลับ\ การปรากฏตัวครั้งแรกของธอร์ หรือว่า สี่มหัศจรรย์ของฉัน \ หมายเลขห้า
No, but its presence can be inferred from gravitational effects on visible matter.ไม่ แต่การปรากฏตัวของมันสรุปมาจากอิทธิพล ของแรงดึงดูดของโลก ในสิ่งที่มองเห็น
All right, listen, this whole Chris show thing. This isn't really working out.เอาล่ะ ฟังน่ะ การปรากฏตัวของคริส ดูเหมือนมันจะไม่เป็นผลจริงๆ
In 2007, data from the WMAP spacecraft confirmed the presence of a strange, cold spot in the cosmic microwave background.ในปี 2007 ข้อมูลจากยานอวกาศ ดับเอลยูแมป ได้รับการยืนยันการปรากฏตัวของ แปลกจุดที่หนาวเย็น ในจักรวาลไมโครเวฟพื้นหลัง
This interview is key because it's your first visual appearance in the media.การสัมภาษณ์เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะมันเป็นการปรากฏตัวครั้งแรก ออกสื่อของคุณ
Didn't think you'd grace us with your presence again once you spent time with the perfumed folk downtown.คุณคงไม่คิดหรอกว่า เราดีใจกับการปรากฏตัวของคุณอีกครั้ง ตั้งแต่ที่คุณไปใช้เวลา กับเพื่อนร่วมงานสาวในเมือง
Besides, seeing me, they'd immediately know my intent.นอกจากนั้น การปรากฏตัวของฉัน จะทำให้พวกนั้นรู้จุดมุ่งหมายของฉันได้ทันที
No, it's in the middle of an international crisis where Iran is looking for a way to discredit the United States.ไม่ แต่เป็นการปรากฏตัวท่ามกลาง วิกฤติระหว่างประเทศ จังหวะที่อิหร่านหาทางทำให้ สหรัฐฯเสียความน่าเชื่อถือ
Now, in reality, or in this reality, at least, witches have appeared across every culture in history.เอาล่ะ ในความเป็นจริง หรืออย่างน้อยก็ ในความเป็นจริงตอนนี้ มีการปรากฏตัวของแม่มดในทุกๆวัฒนธรรม ในประวัติศาสตร์
If he was, would we not both feel the presence of such a great sorcerer?ถ้าเขาอยู่่เรา2คนจะสัมผัสไม่ได้เชียวหรือ การปรากฏตัว ของพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้น?
When one lives in New York, does one sense quite so vividly the presence of the Mafia, as it is represented in movies?เมื่อคนหนึ่งอาศัยอยู่ในนิวยอร์ก หนึ่งไม่รู้สึกมากจึงเต็มตา การปรากฏตัวของมาเฟียขณะท จะมีการแสดงในภาพยนตร
Or it can disguise a plant as an animal evolving blossoms that take on the appearance of a wasp the orchid's way of fooling real wasps into pollinating it.หรือสามารถปลอมตัวเป็นพืชสัตว์ บุปผาพัฒนาที่ใช้เวลา ในการปรากฏตัวของ วิธีกล้วยไม้ของหลอกลวง แตนจริงในผสมพันธุ์มัน
I am Sendi, your chamber presence.ผม Sendi การปรากฏตัวในห้องของคุณ .
It looks like you've detected chlorophyll.นี้มีลักษณะเช่นถ้าคุณได้ตรวจ พบ การปรากฏตัวของคลอโรฟิล
Maybe we should start by canceling your public appearances?คุณควรยกเลิกการปรากฏตัว ในที่สาธารณะ
He wants to build a whole ad campaign around it. TV spots, public appearances.เขาต้องการให้ทำโฆษณาทั้งหมด ทั้งทีวี วิทยุ หรือการปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชน
With these spirits, these manifestations...ด้วยวิญญาณและการปรากฏตัวเหล่านี้...
I need to disappear.ฉันไม่ต้องการปรากฏตัว
They ain't gonna find him.ทั้งหมดมันเกี่ยวกับการปรากฏตัว
I do not condone your presence here.ข้าไม่ให้อภัยกับการปรากฏตัวของเจ้าแน่
I'm impressed by your showing up.ฉันค่อนข้างประทับใจกับการปรากฏตัวของคุณ
Someone who could easily be found based on their TV appearance!คนนั้นต้องง่ายที่จะค้นหา จากพื้นฐานการปรากฏตัวบนทีวีของพวกเขา
But your presence here puts all of us in jeopardy.แต่การปรากฏตัวของนายที่นี่ ทำให้พวกเราทั้งหมด ตกอยู่ในอันตราย
There are no clues as yet as to the exact nature...ว่ากันว่า นี่จะเป็น งานเลี้ยงอำลาการปรากฏตัวของคิกแอส
He calls it the God helmet.ก็เรียกว่าการปรากฏตัว ของความรู้สึก
How -- above?ความรู้สึกจากการปรากฏตัวของ หมวกกันน็อกของพระเจ้า เมื่อซีกขวาจะถูกกระตุ้น
WELL, I NEVER DID FIND ANYTHING IN THE SHADOWS.หวังที่จะจับการปรากฏตัว ของผีที่ผมรู้สึกมีที่ซุ่มซ่อน
Today, in their presence, you brought shame to Sungkyunkwan.วันนี้ในการปรากฏตัวของพวกเขา เจ้านำความน่าอับอายมาสู่ซังคยูนกวาน
Oh, look who's decided to grace us with her presence.ดูสิ ว่าใครให้เกียรติเรา ด้วยการปรากฏตัวของเธอ
Once our presence is felt and we connect the cases, it'll be a ballroom blitz.เมื่อเขารับรู้การปรากฏตัวของเรา และเราเชื่อมคดีทั้งสองเข้าด้วยกันได้ พวกเขาต้องกระโจนใส่
Her approach will be low profile and asymmetrical, which is why I want all eyes on every corner of every screen!การปรากฏตัวของเธอจะเป็นการกลมกลืนเข้าไป ซึ่งเพราะเหตุนี้ฉันต้องการให้สายตาทุกคู่ จับจ้องทุกมุมของทุกจอภาพ
I wanna look perfect for our first public appearance of 2012.ฉันจะต้องดูเพอร์เฟค การปรากฏตัวต่อสาธารณะชนครั้งแรกของเราในปี2012
The King's presence is good for morale.การปรากฏตัวของกษัตริย์ เป็นสิ่งที่ดีสำหรับขวัญ
They sense its presence.พวกเขารู้สึกถึงการปรากฏตัวของมัน
We must keep appearance of mourning for the prescribed days.เราจะต้องให้การปรากฏตัว ของการไว้ทุกข์ สำหรับวันที่กำหนด
Your presence offers great comfort.การปรากฏตัวของคุณเสนอ ความสะดวกสบายมาก
As they now bless me, with his presence.ขณะที่ตอนนี้พวกเขาอวยพรผม กับการปรากฏตัวของเขา.
It's important to keep up appearances.มันสำคัญมากในการปรากฏตัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *การปรากฏตัว*
Back to top