ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม้ขีด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม้ขีด*, -ไม้ขีด-

ไม้ขีด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม้ขีด (n.) match Syn. ไม้ขีดไฟ
ไม้ขีดไฟ (n.) match Syn. ไม้ขีด
English-Thai: HOPE Dictionary
fuseen. ไม้ขีดไฟหัวโต,ไฟสีแดงจ้าที่ใช้เป็นสัญญาณเตือนรถไฟที่กำลังเข้ามา
fuzeen. ไม้ขีดไฟหัวโต,ไฟสีแดงจ้าที่ใช้เป็นสัญญาณเตือนรถไฟที่กำลังเข้ามา
match(แมชฺ) n. ไม้ขีดไฟ,คู่ปรับ,ผู้ที่เท่าเทียม,การสมรส,การเข้าคู่กัน,เกมกีฬา,การแข่งขัน,การเข้าแข่งขัน. v. เท่าเทียม,เป็นคู่ปรับ,ปรับตัว,เหมาะกับ,ต่อต้าน,เผชิญคู่ปรับ,สมรส,เข้าคู่,เข้าชุด., See also: matchable adj. matcher n.
matchless(แมชฺ'ลิสฺ) adj. ไม่มีที่เปรียบเทียบ,ซึ่งติดไฟได้ โดยไม่ต้องใช้ไม้ขีดไฟ,ไม่ต้องใช้ไม้ขีดไฟ
matchlock(แมชฺ'ลอค) n. นกปืนแบบเก่าที่ชนวนท้ายปลอกกระสุนปืนติดไฟด้วยไม้ขีดไฟที่ติดไฟช้า,ปืนสั้นที่มีนกปืนดังกล่าว
matchmaker(แมชฺ'เมคเคอะ) n. แม่สื่อชักนำการแต่งงาน,ผู้จัดคู่แข่งขันกีฬา,ผู้ทำไม้ขีดไฟ., See also: matchmaking n.
paper matchn. ไม้ขีดไฟก้านกระดาษ
strike(สไทรคฺ) {struck,struck/stricken,striking,strikes} vt.,vi. ตี,ตอก,ทุบ,ต่อย,ชก,ปะทะ,พุ่ง,โจมตี,จู่โจม,เคาะ,โขก,เขก,ชน,ขูด,ขีด (ไม้ขีดไฟ) ,ตีกรรเชียง,พิมพ์,ประทับตรา,ทำเหรียญ,กด,อัด,เจาะพบ (น้ำมัน) จับ,ก่อ,ประสบ,ตกลง,ตบมือเป็นสัญญาณ,ยกเลิก,รื้อ,ถอน,ประทับใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
lighter(n) ไฟแช็ค,ไม้ขีดไฟ,เรือลำเลียง,เรือโป๊ะจ้าย
match(n) ไม้ขีดไฟ,สิ่งที่คู่ควรกัน,คู่ปรับ,การแข่งขัน,เกมกีฬา,การแต่งงาน
matchbox(n) กลักไม้ขีดไฟ
matchmaker(n) แม่สื่อ,ผู้ทำไม้ขีดไฟ,คนจัดงาน
tinderbox(n) หีบดินชนวน,ไม้ขีดไฟโบราณ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Matchstick gamesเกมส์ไม้ขีดไฟ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
match (n.) ไม้ขีดไฟ Syn. matchstick, fuse
matchstick (n.) ไม้ขีดไฟ
matchbox (n.) กล่องไม้ขีด
matchmaker (n.) คนทำไม้ขีดไฟ
matchmaking (n.) การทำไม้ขีดไฟ
matchwood (n.) ไม้ทำไม้ขีดไฟ
zinc oxide (n.) สารสำหรับทำกระจกทึบแสงหรือไม้ขีดไฟ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your match is about to go out.ไม้ขีดนาย จะไหม้หมดแล้ว
One match, one pistol, and one idiot.ไม้ขีดไฟอันเดียว ปืนพกหนึ่ง แล้วก็ไอ้โง่นั่น
Others build matchstick houses.อื่น ๆ สร้างบ้านไม้ขีดไฟ
Hey, Ma! Where are the matches? Oh, wait.เฮ้ แม่ ไม้ขีดอยู่ไหน โอ้ เดี๋ยว มันอยู่นี่ ไม่มีอะไร
We'll be sending Potter to the hospital wing in a matchbox.พอตเตอร์อาจต้องไปห้องพยาบาล ในกล่องไม้ขีด
So we have an address, a dry cleaning ticket and a book of matches.ตกลงตอนนี้เรามี ที่อยู่ ตั๋วซักแห้ง และก็ไม้ขีดไฟ
You didn't just play with fire, you soaked the matches in gasoline.นายไม่ใช่แค่เล่นกับไฟ นายได้จุดไม้ขีดไฟในแก๊ซโซลีน
We found the motel matchbook on your brotherเราพบกล่องไม้ขีด ของโรงแรมจากพี่ชายเธอ
As long as he comes with that cash, we come with the matches.ตราบใดที่มันมีเงิน เราก็มีไม้ขีด
Well, do you... Do you have a light?พ่อครับ มีไม้ขีดมั้ย
We got matches,a bunch of broken security tags.มีไม้ขีด ป้ายราคามีแถบตรวจจับพังๆหลายอัน
We found a matchbook from a diner...flo's?เราพบกล่องไม้ขีดจากร้าน.. โฟล
Remember The Little Match Girl?อย่างเรื่องหนูน้อยขายไม้ขีดไฟไงคะ
Don't suppose you have any matches, do you?นายคงไม่ได้เอาไม้ขีดไฟมาใช่ไหม?
Can you get them?แล้วแถวๆพื้นมีไม้ขีดไฟตกอยู่ เอามันมาจุดตะเกียง
We're gonna send the matches down.เราจะโยนไม้ขีดไฟลงไป
IF YOU NEED SOME TIME...เขาน่าจะใช้น้ำมันกับไม้ขีดไฟ
WE CAN'T NECESSARILY ATTRIBUTE THAT TO OUR UNSUB.ก็ใช่ แต่มีนักวางเพลิงแค่ 7 เปอร์เซนต์ที่ใช้ไม้ขีดคู่กับน้ำมัน
She's like a pyro in a room full of matches.หล่อนเหมือนกองเพลิงที่เต็มไปด้วยไม้ขีด
You'll give me a match and an alibi.คุณต้องให้ไม้ขีดกับหาพยานให้ฉันด้วย
I don't have to do much but sit back, lit a match and watch her go up in flames.ฉันก็ไม่ได้ทำอะไรมาก ก็แค่นั่งเฉยๆ จุดไม้ขีด แล้วก็ดูเธอลุกเป็นไฟด้วยตัวเอง
Flames, the candles.มีไม้ขีดไฟอยู่ในครัว
Andrew Laeddis lit the match, that caused the fire that killed my wife.แอนดรู เลดดิส เป็นคนจุดไม้ขีด ที่เผาตึก และฆ่าภรรยาของผม
You killed them as if you'd doused them with gasoline and lit the match yourself, and they weren't the only ones.นายฆ่าพวกเขา เพราะถ้านายสาดน้ำมันใส่พวกเขา ซึ่งนายจุดด้วยไม้ขีดด้วยตัวเอง และพวกนั้นก็ไม่ใช่แค่กลุ่มเดียวนะ
Might want to search the house again for matches or a lighter.- อาจต้องค้นบ้านอีกรอบ เพื่อหาไม้ขีดหรือไฟแช็ค
Listen, there was a word written inside the matchbook ...ฟังนะ มีคำคำหนึ่งเขียนไว้ใน กล่องไม้ขีด
I just figured I'd kick the tires. What's that... a matchbox car?ผมแค่คิดว่าจะลองขับดู นั่นอะไรครับ รถกล่องไม้ขีดเหรอ
Oh, sweetheart, would you get Vaughn and get him to find some matches?โอ้ ที่รัก ช่วยไปหาตัว วานซ์ แล้วก็หาไม้ขีดมาหน่อยได้มั้ย
A small flame... can turn into a major blaze.ความประมาทเพราะไม้ขีดก้านเดียว อาจนำมาซึ่งไฟกองโต
Right. So then, ten matchsticks makes one bottle top?แปลว่าไม้ขีดสิบอันเท่ากับหนึ่งฝาขวด
Shoot, that's easy. You tell her hold a matchstick between her teeth.ง่ายมาก บอกเธอไปว่า ให้คาบไม้ขีดไว้
Do you know where the matches are?คุณรู้ไหมไม้ขีดอยู่ไหน
And then just put the match in.จากนั้นใส่ไม้ขีดเข้าไป
I'll get the matches.ฉันจะไปเอาไม้ขีดไฟมา
It takes time, gasoline, matches.มันต้องใช้ทั้งเวลา น้ำมัน และไม้ขีดไฟ
If you're going to play with matches, make sure you don't leave them around to spark the flame anew.ถ้าคุณกำลังเล่นอยู่กับไม้ขีดไฟ คุณต้องดูให้แน่ใจว่าไม่ทิ้งมันเรี่ยราด มันอาจจะสามารถจุดชนวนไฟขึ้นมาได้
And they did booze, matches...แล้วพวกมันก็ให้เหล้า ไม้ขีด
We're always low on matches.เราขาดแคลนไม้ขีดเสมอ
I know I saw some matches by one of these candles here.ฉันว่า ฉันเคยเห็นไม้ขีด อยู่ข้างๆเทียนพวกนี้นะ
"Arizona matchbook company.""บริษัทไม้ขีดไฟอริโซน่า"

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม้ขีด
Back to top